Annons

Annons

Brister i kliniska parodontologistudier

Endast hälften av kliniska randomiserade studier inom parodontologi rapporterar primärt effektmått och poweranalys. 

I en systematisk översikt utvärderades kliniska randomiserade kontrollerade studier (RCT) inom parodontologi från 2018 till 2020.
Totalt 318 studier sammanfattades med avseende på studiedesign, om primärt effektmått angetts, om power­analys gjorts och om en uppskattning av reproducerbarhet inkluderats.
Endast 54 procent av de randomiserade kontrollerade studierna inom parodontologi som publicerats under de senaste två åren rapporterade tydligt det primära effektmåttet och tillhörande beräkning av urvalsstorlek, och omkring 37 procent gjorde en uppskattning av reproducerbarhet.
Bias på grund av denna typ av brister är mindre vanliga ju högre rankad tidskriften är. Värdet på tidskrifters impaktfaktor kan övervärderas, men här tycks den ha bidragit till högre krav på kvalitet.
Artikelförfattarna konstaterar att kvaliteten på RCT:er har förbättrats de senaste decennierna och att många referentgranskade vetenskapliga tidskrifter har skrivit under riktlinjer (CONSORT) som introducerades 2010 för att höja kvaliteten på kliniska studier. Samtidigt kan primärt effektmått ofta glömmas bort.

Upptäck mer