Tandskada utmaning vid gingival kirurgi

Kirurgi för att täcka tanden vid gingival retraktion försvåras när tanden skadats. Att laga tanden minskar ilningar.

Forskning

Osäker mätning av underkäke med panoramaröntgen

En systematisk översikt visar att panoramaröntgen av underkäken ger ett osäkert mått även i höjdled.

Forskning

Icke-kirurgisk behandling minskar tandköttsfickor till hälften

Icke-kirurgisk behandling minskar antalet djupa tandköttsfickor till hälften eller mer. Det visar en metaanalys på 27 uppföljningsstudier.

Forskning

SBU svarar om hydroxylapatit i tandkräm

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies? Det har SBU nyligen tittat på.

Kariologi

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.

Nyheter

Tänderna kvar med tandhygienistbesök

Personer med rutinmässiga besök hos tandhygienist förlorar sällan tänder. Det visar en systematisk översikt.

Forskning

Brister i kliniska parodontologistudier

Endast hälften av kliniska randomiserade studier inom parodontologi rapporterar primärt effektmått och poweranalys. 

Forskning

SBU har kartlagt tandvårdens evidens

För första gången har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjort en kartläggning av systematiska översikter om metoder för tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons