Annons

Annons

Brittisk tandvård brottas med tandläkarbrist

Den offentliga tandvården i Storbritannien går på knäna. Det visar en rapport som publicerades innan sommaren. Nu kräver allt fler krafttag för att rädda den brittiska statliga tandvården.

Foto: Colourbox

Patienter drar ut sina egna tänder med tång, eller självmedicinerar med värktabletter veckovis – i Storbritannien är tillgången till offentlig tandvård på sina håll så låg att många patienter känner sig tvungna att ta saken i egna händer. Det framgår i en nyligen publicerad rapport från det brittiska departementsutskottet health and social care select committee, HSC, som kräver en tandvårdsöversyn i landet.

Enligt den brittiska tandläkarföreningen, BDA, är det nu färre tandläkare verksamma inom den offentliga tandvården, NHS, än innan pandemin, och det lägsta antalet på över tio år. Över 90 procent av klinikerna anslutna till NHS tar inte emot nya patienter, rapporterar The Guardian.

Liksom i Sverige, där tandläkartätheten varierar kraftigt i landet, är de regionala skillnaderna i Storbritannien stora. I brittisk media beskrivs delar av landsbygden som ”dental deserts” (dentala öknar) och bristen på offentlig tandvård drabbar framför allt etniska minoriteter och människor med svagare socioekonomisk bakgrund.

För att komma till rätta med problemet tog den brittiska regeringen tidigare i år fram en ”räddningsplan”. Bland annat vill man öka antalet utbildningsplatser för tandläkare med 40 procent, vilket 2031/32 skulle innebära 1 100 nya tandläkare. Man vill också att nyutbildade tandläkare ska tvingas arbeta inom NHS en tid efter sin tandläkarexamen.

Förslaget har dock kritiserats av den brittiska tandläkarföreningen vars ordförande, Eddie Crouch, säger till The Independent att ”regeringen inte bör surra fast nästa generation vid masten till ett sjunkande skepp”.

– Det är en övning i meningslöshet – att utbilda fler tandläkare som inte vill arbeta i NHS.

I rapporten från health and social care select committee föreslås en rad andra åtgärder för att komma till rätta med tandläkarbristen i Storbritannien. Bland annat föreslås att tandläkare inte längre ska ersättas för antal utförda åtgärder, som i dag, utan i stället få ersättning för mer långsiktigt och förebyggande arbete med att bevara och förbättra patienternas munhälsa. Patienter med större behov ska också ges extra stöd.

– Om vi inte gör något kommer den offentliga tandvården att falla i glömska, säger Sam Sherwood, ordförande i BDA:s allmäntandläkarkommitté, till The Guardian.

Upptäck mer