Annons

Annons

Covid-19: Detta gäller på jobbet

Vaccinationerna mot covid-19 är i full gång. Kan man kräva att få vaccinera sig på betald arbetstid? Och får chefen registrera dig som vaccinerad? Vi reder ut några frågetecken.

Den här artikeln bygger på information som tagits fram av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som följer pandemiutvecklingen och tar fram råd och rekommendationer till landets kommuner och regioner.
Det ligger i samhällets intresse att stoppa spridningen av covid-19, och att så många som möjligt vaccinerar sig. Det finns dock ingen lagstadgad rättighet att få vaccinera sig på betald arbetstid utan det är upp till varje arbetsgivare att besluta om. SKR förordar dock en generös inställning från arbetsgivarnas sida.
Enligt Gunilla Swanholm, ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening, finns ingen gemensam strategi för landets folktandvårdskliniker.
– Nej, vi följer de riktlinjer som finns i våra olika regioner.
Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin?
Även här blir svaret nej. I Sverige har vi ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.
Får man registrera vilka medarbetare som är vaccinerade?
Det generella svaret är nej. Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar. Arbetsgivare ska hantera personal med immunitet mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. SKR bedömer därför att arbetsgivaren inte bör upprätta sådana register.
Kan en arbetsgivare förflytta en personal som inte är vaccinerad?
Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet om att arbetsgivare behöver behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade, och Gunilla Swanholm anser att SKR har varit tydliga med sina riktlinjer angående omplacering.
– SKR:s riktlinjer följs nog i alla regioner, vilket innebär att personal inte omplaceras. Vaccination görs för att skydda medarbetaren för smitta samtidigt som de strikta basala hygienrutiner som tillämpas ska skydda patienten.
Hur kan en arbetsgivare hantera personal som inte vill arbeta av rädsla för smitta?
Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten och ska säkra att det finns tillräcklig bemanning. Om arbetstagare vägrar utföra arbetsuppgifter kan man lämpligen understryka att oro för smitta inte arbetsrättsligt är ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller att stanna hemma. Det är viktigt att respektera och bemöta oron för smitta hos medarbetare, och arbetsgivaren behöver förstås ta hänsyn till enskilda arbetstagare som tillhör en riskgrupp eller har anhöriga som gör det.
Gunilla Swanholm, som regelbundet står i kontakt med landets tandvårdschefer, har dock inte märkt av någon utbredd oro.
– Det finns inget utbrett motstånd eller stor oro, ingen av tandvårdscheferna upplever det. Det var betydligt mer diskussioner under våren.
Hur kan arbetsgivaren hantera personal som är frisk från aktivt covid-19 men som har till exempel restsymtom som torrhosta?
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som har en konstaterad infektion i covid-19 stanna hemma minst sju dagar efter insjuknande, ha varit feberfri de två sista dagarna och i övrigt känna sig frisk innan hen kommer tillbaka till jobbet. Enstaka lätta symtom som till exempel lätt hosta eller bortfall av lukt- och smaksinne kan dock kvarstå, men om arbetstagaren mår bra i övrigt kan hen återgå i arbete.
Men det kan ju väcka stor oro om personalen inom tandvård, vård och omsorg hostar på jobbet, påpekar SKR. Arbetsgivaren bör då i samråd med arbetstagaren finna en tillfällig lösning.

Upptäck mer