Annons

Annons

Dalarna kan få privata folktandvårdskliniker

Tandvårdsnämnden i Region Dalarna har nu beslutat att lägga ut driften av två folktandvårdskliniker på privata aktörer.

Snart Kan vägskyltarna i Idre peka mot en privat tandläkarmottagning.

Foto: Colourbox

UPPDATERAD

Det har varit svårt att hitta en permanent lösning för att bemanna Folktandvårdens kliniker i Idre och Vansbro med tandläkare. Detta trots insatser med vanliga metoder som rekryteringsföretag och mer ovanliga där Gunde Svan utlovade skidlektioner till den som började arbeta i Vansbro.

Kliniken i Vansbro har fem anställda och ansvarar för ca 1 450 barn- och ungdomar (3-23 år) och ca 2 600 vuxenpatienter.

 

Kliniken i Idre har en anställd och ansvarar för ca 380 barn- och ungdomar (3-23 år) och 1 600 vuxenpatienter.

 

Källa: Region Dalarna

Karin Gunnars Hellgren

– Vi har haft en ambulerande tandläkare inom länet, och har haft en handledare som kommit till orterna för den tandläkare som behöver det. Men vi har inte varaktigt lyckats lösa detta, säger Karin Gunnars Hellgren, Tandvårdschef Folktandvården, Region Dalarna.

En marknadsundersökning har genomförts för att undersöka om det finns ett intresse bland privata aktörer för att driva klinikerna. Detta innebär ansvar för barn- och vuxentandvård, och det så kallade sista hands-ansvaret för området. Tanken är att Region Dalarna hyr ut befintliga lokaler och utrustning, och att den personal som i dag arbetar på klinikerna arbetar kvar.

– Uppdraget är detsamma som folktandvårdens. Men som privat vårdgivare kan du sätta egna taxor för vuxentandvården.

Vansbro har nu varit utan fast tandläkare sedan mars 2018. Idre har varit deltidsbemannad med tandläkare några månader om året, men har nu helt saknat tandläkare i över ett år. Det finns inte någon privat tandvård på orterna.

– Vi hoppas att det finns intresse för att öppna en privat verksamhet. Det är ett bra alternativ, där man inte behöver gå in med eget kapital. Allt finns: lokaler, utrustning och patienter, säger Karin Gunnars Hellgren.

Hon berättar att det är ett politiskt initiativ att lägga ut driften av klinikerna. Detta för att lösa tillgången till tandvård i regionen. Hon har inte hört om något liknande privat helhetsansvar i någon annan region.

– Jag tror att vi är först. Jag är själv jättespänd inför detta.

Tandvårdsnämndens beslutade enhälligt den 15 februari att lägga ut driften av folktandvårdsklinikerna Vansbro och Idre på extern utförare. Planen är att lägga ut upphandlingen den 8 mars, och att kunna utvärdera inkomna anbud under april-maj, för att därefter kunna ha en extern part på plats tidigast efter sommaren.

Texten uppdaterad efter tandvårdsnämndens beslut den 15 februari. 

Upptäck mer