Dalarna kan få privata folktandvårdskliniker

Tandvårdsnämnden i Region Dalarna har nu beslutat att lägga ut driften av två folktandvårdskliniker på privata aktörer.

Nyheter

Svag löneutveckling för tandläkare – påslaget under ”märket”

Mer än hälften av löneförhandlingarna slutade i oenighet mellan facket och arbetsgivaren, visar Tjänstetandläkarnas löneöversyn för 2023.

Nyheter

Byggbolagets kris försenar Tandvårdshuset i Falun

Med satsningen på det nya Akademiska Tandvårdshuset i Falun vill Region Dalarna stärka sitt arbetsgivarvarumärke, ­skapa möjligheter till forskning, och attrahera Sveriges främsta tandläkare och specialister. Projektet har dock försenats på grund av ekonomiska svårigheter hos byggentreprenören.

Nyheter

Replik: Regionen svarar på TT Dalarnas lönekrav

"Vi kan bara beklaga att ni inte är nöjda med årets lönerevision, men det är de ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till", skriver Karin Gunnars Hellgren, Tandvårdschef Region Dalarna Folktandvården.

Debatt

Debatt: ”Sämsta lönebudet i landet hittills – TT Dalarna avfärdar regionens skambud”

Trots att Region Dalarna länge haft svårt att locka tandläkare har man i årets lönerörelse valt att lägga rikets hittills lägsta slutbud, 1,96 procent, till tandläkarkollektivet, skriver Tjänstetandläkarna i Dalarna i ett debattinlägg. ”Det är ett skambud som vi förstås förkastar”, skriver man i artikeln.

Debatt

Svårhanterlig tandläkarbrist i Dalarna

Tandläkarbristen hos folktandvården i Region Dalarna är fortfarande stor. I dagsläget fattas 31 tandläkare. På vissa orter tvingas tandläkare åka mellan kliniker för att täcka upp för vakanserna. I förlängningen drabbar det kontinuiteten för patienterna.

Nyheter

Region Dalarna lockar med hemvändarstipendium

I Dalarna är behovet av tandvårdspersonal stort. Nu inrättar regionen stipendier för att locka fler att arbeta där.

Nyheter

Miljoner till forskning om munhälsa hos personer med hemtjänst

Ett projekt för att testa en modell för munvård i hemmiljö för personer med hemtjänst har fått 3,4 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Nyheter

Håll koll på muncancern

Enklare biopsimetoder kan underlätta screening och samarbetet mellan specialist- och allmän­tandvård. Och öka intresset hos allmäntandläkarna för ­munslemhinne­förändringar.

Orofacial medicin

Nytt fokus på folkhälsa i Dalarna

För att kunna erbjuda jämlik tandvård till hela befolkningen, har man i Dalarna inrättat en folkhälsofunktion med sju specialteam. Både barn och gamla står i fokus för satsningen.

Metod, klinik & praktik

Stängningsbeslut var olagligt

Folktandvården i Dalarna har bestämt sig för att lägga ner fyra tandvårdskliniker som tidigare varit tillfälligt stängda med anledning av corona­pandemin. Beslutet, som fattades av tandvårdschefen, har dömts ut som olagligt av förvaltningsrätten. Men klinikerna förblir stängda.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons