Annons

Annons

Debatt: Ny tandläkarutbildning gör tandvården mer jämlik

Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige. Det skriver företrädare för Region Jönköpings län i en debattartikel.

Hela 18 av landets 21 regioner anser att det är brist på tandläkare. Enligt rapporter från Arbetsförmedlingen, statistikmyndigheten SCB och Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) har de län som erbjuder en tandläkarutbildning bäst tillgång till tandläkare. På motsvarande sätt är bristen störst i de län som saknar utbildningar.
Nuvarande placeringar av utbildningsorter innebär att mindre folkrika län har betydligt större problem med bemanningen än de största. Det är fakta och därför behöver utexamineringen stå i bättre relation till de demografiska utmaningarna runt om i landet.
För att möta behovet av fler tandläkare har Jönköping University i samverkan med odontologiska institutionen vid Folktandvården Region Jönköpings län lämnat in en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för tandläkare.
Ansökan kommer att behandlas av Universitetskanslersämbetet. Jönköping University har långt gångna planer på att bygga nya lokaler i anslutning till Hälsohögskolan. Marken är redo och så fort det kommer besked kan byggnationen påbörjas.
Planen är att starta en ny femårig tandläkarutbildning våren 2023. Hela odontologiska institutionen är tänkt att flyttas till de nya lokalerna. Även den befintliga tandhygienistutbildningen och den planerade tandsköterskeutbildningen ska vara integrerade vid lärcentret. Här ska förmågan att arbeta i team inom tandvården skapas redan under utbildningen.
För invånarna i de mindre länen är det här en fråga om rättvisa. Det ska inte spela någon roll var vi väljer att bo. Målet att erbjuda alla invånare en jämlik tandvård går inte att uppnå i dagsläget.
Jönköping har ett bra strategiskt läge och ligger ungefär mittemellan våra tre storstadsregioner i södra Sverige. Det innebär goda förutsättningar att försörja behovet av kompetens i alla regioner i södra delen av landet som inte har tandläkarutbildning.
Jönköping University planerar att skapa en helt unik utbildning i Sverige. Ny toppmodern teknik och digitalisering kommer tillsammans med en omfattande klinisk praktik att utgöra hjärtat av utbildningen.
Den pedagogiska modellen innebär att de nya digitala verktygen kommer att vara helt integrerade i undervisningen. Praktiken kommer att ske på kliniker runt om i landet. En avsiktsförklaring finns så här långt tecknad med regionerna i Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Östergötland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborg.
Upplägget kommer att generera bättre möjligheter att möta behovet av kompetens utanför de nu etablerade utbildningsorterna. När fler tandläkare utbildas och finns på plats runt om i landet kommer fler offentliga och privata kliniker ha lättare att anställa tillräckligt med personal.
I Jönköpings län är vi eniga om behovet av en ny tandläkarutbildning, och Jönköping University har en bra lösning. Nu behövs ett positivt beslut för att sätta igång med satsningen. Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige. Det kommer att förbättra tandhälsan hos befolkningen.
Maria Frisk, Ordförande i regionstyrelsen, Region Jönköpings län
Rachel De Basso, Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
Alla 13 ordförandena i samtliga kommunstyrelser i Jönköpings län står också bakom satsningen
Läs Sveriges Tandläkarförbunds kommentar på debattartikel: ”Kommentar: Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”

Upptäck mer