Annons

Annons

”Bättre samverkan skulle lösa problemen”

"Tandvårdens samlade kapacitet måste utnyttjas på ett effektivare sätt, för att över hela landet kunna erbjuda tandvård till samtliga patientgrupper oavsett ålder och bostadsort." Det skriver Gunilla Swanholm, ordförande Sveriges Folktandvårdsförening, som replik på en debattartikel.

Målet för svensk tandvård är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Regionerna har att tillse att invånarna erbjuds detta, och verktyget är i princip överallt folktandvården. Detta uppdrag är vi stolta över, men det är också en utmaning som innebär att vi hela tiden måste göra prioriteringar utifrån politiska beslut i varje enskild region.

Sedan AT-året avskaffades finns en förväntan från övriga Tandvårdssverige – dock utan ett officiellt uppdrag – att folktandvården ska bidra till att nyutexaminerade tandläkare får stöd och handledning under sin första tid i yrket. Vi tar sedan många år emot den absoluta merparten av nyutbildade kollegor. Genom detta kan och vill vi bidra till klinisk mognad, trygghet och säkerhet för våra unga medarbetare på deras väg in i sitt nya yrke.

Raimo Pälvärinne uttrycker en oro över folktandvårdens framtid. Oron borde i stället riktas mot de generella problem som finns inom svensk tandvård i dag, och som leder till att intentionerna i tandvårdslagen inte kan nås. För att långsiktigt lösa de problemen måste privata aktörer och folktandvården samverka på ett helt annat sätt än man nu gör. Tandvårdens samlade kapacitet måste utnyttjas på ett effektivare sätt. Detta för att över hela landet kunna erbjuda tandvård till samtliga patientgrupper oavsett ålder och bostadsort.

Upptäck mer