Annons

Annons

Dags att skärpa upp tandvården

Tydlig information till patienten, utförliga journalskrivningar och utbildning i tandvårdsstödet. Det är tre åtgärder att ta till mot okunskaper och slarv i tandvården, skriver Karin Fälldin (C), ordförande för tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting i ett debattinlägg.

TV4:s Kalla Fakta har under en tid satt fingret på det som många patienter i tandvården har upplevt under en längre tid: Känslan av att man blir lurad, felaktigt behandlad eller att man helt saknar patientmakt och insyn i sin behandling och därmed också av priset som följer.
Viktigt att komma ihåg är att det som Kalla Fakta har mätt inte är fusk, det är felaktigheter. Bland dessa felaktigheter finns en del som är fusk, men den stora massan handlar om slarv och okunskap inom branschen, något som också det är allvarligt.
Jag vill däremot tydligt poängtera att jag fortfarande känner ett stort förtroende för tandvården i Sverige. Fel har uppdagats inom vissa områden men det betyder inte att man ska dra alla över en kam.

”Vi har en väldigt bra tandläkarkår i Sverige och vi ligger också i topp vad gäller tandhälsa i världen.”

Vi har en väldigt bra tandläkarkår i Sverige och vi ligger också i topp vad gäller tandhälsa i världen. De tillfällen som uppdagas av medvetet fusk är en brottslig handling och ska också anmälas och tas om hand via rättssystem.
Däremot finns flera olika åtgärder att ta tag i vad gäller okunskaper och slarv som sker runt om i landet.
En stor majoritet av patienters missnöje och misstänksamhet mot tandvården kan elimineras genom tre viktiga åtgärder från branschen själv:
1. Ge tydlig information till patienten vad gäller diagnos, orsak, behandlingsalternativ, uppföljning, egenvård och kostnad.
2. Utförliga journalskrivningar som beskriver exakt vilka behandlingar som utförts och vilka diskussioner som förts mellan patient och vårdgivare.
3. Utbilda personalen i Försäkringskassans tandvårdsförsäkringssystem så att felregistrerade åtgärder och återkrav på pengar inte uppstår.
När det kommer till förtroende inom välfärdsbranschen är patientens upplevelse och förståelse för behandlingen lika viktig som god medicinsk behandling.
Det går inte att som vårdgivare själv bestämma vilken behandling och pris som ska gälla, utan beslutet ska tas gemensamt med patienten.
Fri prissättning råder för vuxentandvård. Därför är det nödvändigt att vårdgivare, genom god och tydlig kommunikation, beskriver sjukdomstillstånden som föreligger och erbjuder behandling till ett visst pris, som sedan patienten beslutar om hen vill köpa eller tacka nej till.

”Staten behöver också förbättra informationen till patienter.”

Tandläkare är högutbildade och erbjuder ett stort värde för patienten. Självklart kostar det pengar. Känslan av att bli lurad uppstår då patienten inte förstår vad eller varför en viss behandling behöver köpas.
Staten behöver också förbättra informationen till patienter. När en tandläkare eller tandhygienist återkrävs på pengar av Försäkringskassan för en utförd behandling bör ett brev med denna information också gå ut till berörd patient.
Det behöver inte betyda att patienten också får tillbaka pengar, i vissa fall kan det vara så, i andra fall får vårdgivaren förklara för sin patient vad som har hänt och varför. Om patienten fortsatt känner förtroende är problemet löst, om inte så röstar man med fötterna och går till någon annan nästa gång.

”… om inte så röstar man med fötterna och går till någon annan nästa gång.”

Inom landstinget i Stockholms län har vi också en läxa att göra. Vi är ägare till Folktandvården Stockholms län AB, och även där ser vi dessa brister.
Det bonussystem som finns för tandläkare som drar in mest pengar till bolaget ska ses över. Belöningssystem i sig behöver inte vara fel, men viktigt är att sådana system ger rätt effekter. Effekter som att höja kvalitet och patientsäkerhet, ge mer engagerad personal eller öka effektiviteten på arbetsplatsen till exempel.
Vi kommer i dialog med Folktandvårdens styrelse att ställa krav på att de analyserar bristerna som uppdagats. Har bonussystemet bidragit till dessa brister och hur tänker Folktandvården i sådana fall förändra dessa negativa strukturer?
Som ägare accepterar vi inte att det fuskas eller undanhålls något från de patienter som väljer att besöka Folktandvården. Som patient ska man känna sig trygg, väl bemött och delaktig i sin behandling och de kostnader som följer.
Karin Fälldin (C),
ordförande tandvårdsberedningen sjukvård Stockholms läns landsting och gruppledare hälso- och sjukvård för Centerpartiet i Stockholms läns landsting.

Upptäck mer