Annons

Annons

Debatt: Enhetliga regler för gipsmodeller saknas

Hur länge behöver egentligen gipsmodeller sparas? Tandläkare Hans Ankarblom efterlyser i ett ett debattinlägg tydligare besked om vad som gäller.

Foto: Colourbox

Jag har jobbat inom tandvården i 46 år nu och har alltid tyckt att reglerna för hantering av gipsmodeller har varit otydliga.

Vid en kurs i hur Försäkringskassan ser på sina regler för att utbetala tandvårdsstöd, sades det att gipsmodeller inte tillhör journalen och kan kastas efter utfört protetiskt arbete.

Hans Ankarblom. Foto: Privat

Nu blev jag verkligt intresserad, eftersom jag antar att det arkiveras massor av modeller i tio år efter utförd tandvård runt om i Sveriges tandvårdskliniker.

Allt skulle bli så mycket enklare om gipsmodellerna kunde slängas direkt efter utförd protetisk behandling.

Jag kontaktade Privattandläkarnas jurist, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Försäkringskassan samt källor på nätet, och kunde konstatera att olika myndigheter ställer olika krav kring detta:

  • Patientdatalagen konstaterar att gipsmodeller inte tillhör journalen och kan kastas efter utförd behandling.
  • IVO följer patientdatalagen men noterar att det är upp till dig som behandlare att avgöra vilken dokumentation som behövs.
  • Socialstyrelsen följer också patientdatalagens regler, men noterar att vid omfattande protetiska och/eller ortodontiska behandlingar kan det vara lämpligt att modellerna sparas i tio år. Gipsmodellerna kan ersättas med foton, som även de sparas i tio år.
  • Region Jämtland Härjedalen har fått rådet av Socialstyrelsen att större bro­arbeten med mer än tre led och studiemodeller vid ortodontibehandling bör sparas i två år efter avslutad behandling.
  • Försäkringskassan hävdar inledningsvis att gipsmodeller ska sparas i tio år efter utförd behandling, men efter diskussion konstateras att reglerna säger att vårdgivare måste kunna styrka att de uppfyller kraven för tandvårdsstöd.

Vi kan konstatera att vi går in i en digital värld vad gäller tandvård, och att gipsmodeller alltmer kommer att fasas ut. Dock skapas en osäkerhet hos tandvårdspersonalen vad gäller arkivering av gipsmodeller. En lösning är att skapa en väldigt informationsrik journal, som styrker din behandling med röntgen, foto och/eller beskrivande text.

Vid tandstödd protetik ska du kunna visa upp följesedlar från tandtekniskt laboratorium samt dina instruktioner till labbet. Det smidigaste sättet för gipsmodeller är att fotografera och sedan kassera dem. Labbet har också dina modeller skannade, så de kan lätt tas fram vid en efterhandskontroll. Labbens egna tidslängder för arkivering av datafiler är dock olika.

Även du som behandlare har ett intresse av att behålla gipsmodeller. Patienten har en garantitid på tre år vid fast protetik, och det är bra att ha en gipsmodell om det uppstår diskussioner vid garantiåtaganden. Även vid implantatprotetik kan det ha ett värde att arbetsmodellen finns tillgänglig, kanske mer än tio år.

Jag har alltså trängt djupt in i denna frågeställning, men har inte fått något entydigt svar. Patientdatalagen klargör tydligt att gipsmodeller inte tillhör journalen. Du måste dock kunna visa att du har utfört den vård som du har begärt tandvårdsersättning för.

Det har sagts om och om igen: Journalen är din bästa vän. Var mycket noga med din journalskrivning och du går en ljus framtid till mötes inom tandvården.

Hans Ankarblom
tandläkare, Mönsterås

Upptäck mer