Annons

Annons

Nu måste lärosätena visa musklerna

De fyra lärosätena bör möta berörda parter för konstruktiva samtal om tandläkares kompetens i framtiden. Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Pälvärinne i en debattartikel.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping fick återigen nej från Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Kanske är det nu dags för Jönköping att lägga ner svärdet i striden om att få starta en tandläkarutbildning. ”Karthago har fallit”, och det är dags för de ”befintliga fyra” att visa sina muskler!

Om nu ”Jönköpings-konceptet” inte håller, var står då dagens lärosäten i frågan om att utveckla morgondagens tandläkare? Det varken hörs eller syns mycket därifrån! Den akademiska världen kanske inte önskar att programförklaringar om utbildningar och utbildningsmål ska bli publika?
Emellertid finns det ett stort intresse inom tandvården att diskutera den produkt som levereras från lärosätena. Frågan börjar även bli intressant hos allmänheten, då fler deslegitimerade tandläkare får utrymme i medierna. Är det färdiga tandläkare som på egna ben kan bedriva klinisk tandvård, eller förväntas det av den hårt ansträngda kliniska verksamheten på fältet, till exempel folktandvården, att man avsätter avsevärt med patienttid till handledning under månader eller år?

”Situationen kan kräva ett införande av tandläkar-AT. ”

Det gagnar nog den odontologiska utvecklingen att de fyra lärosätena går samman och diskuterar denna fråga med avnämarna. Möten som fanns tidigare, men inte nu längre. Situationen kan kräva ett återinförande av tandläkar-AT för att säkra den kliniska färdigheten före examination. Detta kan utkristalliseras om berörda parter möts för konstruktiva samtal för att få en gemensam uppfattning om tandläkares kompetens i framtiden.

Upptäck mer