Annons

Annons

Distansundervisning införs på tandläkarhögskolan i Malmö

Malmö universitet meddelar idag att man nu övergår till att undervisa och examinera på distans i så stor omfattning som möjligt.

Lokaler kommer att stängas för studenter och allmänheten från och med onsdag den 18 mars. Rektorsbeslutet gäller tills vidare.
—Det känns viktigt att påpeka att orsaken inte är rädsla för själva smittan eller att många skulle vara smittade utan att vi inte vill bidra till smittspridning, säger Gunilla Klingberg, dekan i Malmö.
Vad gäller färdighetsträning på klinik för tandläkarstudenterna, är det inte klart hur dessa utbildningsmoment ska genomföras framöver. Tills vidare ska all studenttandvård som kan anstå avbokas. Förändringen kommer att beröra även tentamensverksamheten, där salstentor kan komma att ersättas av andra examinationsformer.
— Förberedelse för ökad distansutbildning har pågått ett tag så vi är ganska väl förberedda. När det gäller klinisk utbildning så påbörjar våra studenter den väldigt tidigt i sina respektive utbildningar och de har också ganska mycket klinik vilket vi känner oss trygga med. Våra studenter kommer att nå kursmål och vi tullar inte på kvaliteten i varken undervisning eller examination.

Upptäck mer