Annons

Annons

IVO: Dokumentera och kommunicera mera

En patient i 60-årsåldern fick två bryggor och stora problem. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ifrågasätter tandläkarens sätt att informera pati­enten. Han får också kritik för brister i doku­menta­tionen och för att det saknas en plan för uppföljning.

Ord står mot ord. Patienten anser att tandläkaren inte har lyssnat på henne när hon har berättat att hon haft ont i en rotfylld tand och att han har övertalat henne att broterapi måste utföras. Hon tycker också att han hade för bråttom, att han inte skulle ha slipat tänder redan vid första besöket.
Enligt tandläkaren har patienten inte sagt något om värk inför behandlingen. Hon har fått ett kostnadsförslag och har själv gått med på behandlingen.
IVO menar att det är svårt att ta ställning till bemötandefrågor när de inblandade har så olika uppfattningar om vad som har hänt, men konstaterar att det kan finnas anledning för verksamheten att se över hur patienter informeras.

Otillräcklig dokumentation

Tandläkaren får samtidigt kritik för att han inte har dokumenterat i tillräcklig omfattning. Det framgår inte av journalen vilka bedömningar och ställningstaganden som har gjorts innan behandlingen har påbörjats. Det framgår inte heller vilken information som patienten har fått eller hur patienten har ställt sig till planeringen av vård och behandling eller till eventuella behandlingsalternativ.

”Att tydligt formulera, dokumentera och kommunicera planerade åtgärder ökar patientens motivation till behandlingen samt minskar risken för missförstånd.”

”Att tydligt formulera, dokumentera och kommunicera planerade åtgärder ökar patientens motivation till behandlingen samt minskar risken för missförstånd”, skriver IVO i sitt beslut.
Tandläkaren får också kritik för att det har saknats en plan för uppföljning. ­Enligt journalen har patienten haft en parodontal sjukdom. IVO anser att det borde ha följts upp inför broterapin för att minska risken för parodontit efteråt.

Upptäck mer