Rotfyllning hade kunnat undvikas

Efter att tanden 15 slipades ner inför en protetisk behandling fick patienten kraftig smärta. Det hade kunnat undvikas om tandläkaren tagit hänsyn till patientens tidigare problem med tanden, anser Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo).

Etik

Debatt: ”Produktivitet straffas med fråntagen legitimation”

"Myndigheterna är för hårda mot duktiga tandläkare som använder N2", skriver tandläkaren och psykoterapeuten Nils Norrsell i ett debattinlägg. Försäkringskassans Tomas Lindh svarar direkt.

Debatt

Fler tandläkare får kritik av Ivo

Antalet patientklagomål som slutade med kritik mot tandläkare ökade förra året. Det framgår av rapporten ”Vad har Ivo sett 2023”.

Nyheter

Tandläkare åtalas för att ha behandlat utan legitimation

En tandläkare i Västsverige är misstänkt för att ha genomfört omfattande implantatbehandlingar utan giltig legitimation. Nu åtalas han för brott mot patientsäkerhetslagen.

Nyheter

Patienten fick svårt att prata

Trots att de bristfälliga implantatbehandlingarna skedde utomlands har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) beslutat att en tandläkare ska genomgå prövotid.

Etik

Fortsatt många tandläkare förlorar legitimationen

Antalet indragna legitimationer för tandläkare ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Det framgår av statistik från HSAN.

Nyheter

Akut behandling hade kunnat undvikas

Tandläkaren tog 120 röntgenbilder på en och samma patient, och behandlade fem patienter med botox vid sin skönhetsklinik. Både IVO och HSAN anser att han uppvisat grov oskicklighet i yrkesutövningen, och tandläkarens legitimation dras nu in.

Etik

Tandläkare rotfyllde frisk tand

Tandläkaren drog ut en permanent tand i stället för en mjölktand på en patient. På en annan rotfyllde han en frisk tand. Både IVO och HSAN anser att mannen uppvisar allvarliga kunskapsbrister.

Etik

Svårt att få tillbaka indragen legitimation

Ingen av de tandläkare som under de senaste tre åren har överklagat HSAN:s beslut om återkallad legitimation har fått rätt i domstol.

Nyheter

Många positiva till krav på tillstånd för privata vårdgivare

För att stoppa oseriösa vårdgivare föreslogs nyligen ett krav på tillstånd från IVO för att få bedriva privat tandvård. Det tycker majoriteten av de som svarat på ”månadens fråga” i Tandläkartidningen är en bra idé.

Nyheter

Så vill regeringen stärka arbetet mot välfärdsbrottsligheten

Regeringen ger nu Inspektionen för vård- och omsorg i uppdrag att ta fram nya verktyg identifiera och agera mot oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Nyheter

Tandvårdsåret 2023

2023 har varit ett händelserikt år inom tandvården. Det handlar om politiska utspel och utredningar, men också om fusk och nya regelverk. Tandläkartidningen sammanfattar det som har tagit mest plats i nyhetsflödet.

Nyheter

Han fick legitimationen indragen: ”Det kom som en chock”

Allt fler tandläkare får sin legi­tima­tion indragen. De flesta väljer en diskret sorti och offentliggörs inte i medie­rapporteringen. Boråstand­läkaren Kjell Karlberg har valt en annan väg.

Metod, klinik & praktik

Brister i kariologiska undersökningar och behandlingar – en analys av IVO:s kritik i anmälningsfall

Författarna till denna artikel har granskat kritiken av kariologiska undersökningar och behandlingar i 30 anmälningsfall som gått från IVO till HSAN.

Vetenskap

Tandläkare behandlar trots indragen legitimation

Trots att deras legitimation har dragits in fortsätter flera tandläkare i Sverige att behandla patienter. Det visar uppgifter från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Nyheter

Tillståndsplikt ska stoppa oseriösa vårdgivare

Nu sätter regeringen ner foten mot fusk med tandvårdsstödet. Tillståndsprövning ska göra det svårare för kriminella att starta tandläkarkliniker.

Nyheter

Tandläkaren skrev ut hundratals lugnande tabletter

Tandläkaren tycker att Försäkrings­kassan jagat honom i många år utan att hitta några misslyckade behandlingar, men både IVO och HSAN, anser att han har varit grovt oskicklig i yrkesutövningen. Nu drar ansvarsnämnden in legitimationen.

Etik

Misstänkt fusk med tandvårdsstödet – förlorar legitimationen

Efter ett anonymt tips om fusk med det statliga tandvårdsstödet öppnade IVO en utredning om tandläkarens yrkesutövning. Granskningen visar att det finns omständigheter som tyder på fusk, och tandläkaren har nu förlorat sin legitimation.

Etik

Trepanerade tänder utan diagnos

Tandläkaren trepanerade två tänder utan endodontisk diagnos och till slut fick tänderna dras ut. I tio patientfall bedömer Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att tandläkaren agerat oskickligt.

Etik

Tandläkare bortsåg från allvarlig tandlossningssjukdom

Tandläkarens undersökningar och diagnostik brister i tretton patientjournaler. Bland annat lät tandläkaren bli att behandla en allvarlig tandlossningssjukdom hos en 25-årig patient. Tandläkaren får nu genomgå en prövotid på tre år.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons