Annons

Annons

EFP presenterar färska riktlinjer för parodontit stadium IV

Den 15 juni presenterade European Federation of Periodontology (EFP) de första europeiska riktlinjerna för behandling av avancerad parodontit (stadium IV).

Just nu pågår EuroPerio10, EFPs stora årliga kongress, i Köpenhamn. I samband med kongressens inledning publicerades de första europeiska riktlinjerna för behandling av parodontiti EFPs tidskrift J of Clinical Periodontotlogy.
Riktlinjerna fokuserar på det mest avacerade stadiet av periodontit, stadium IV. Förutom inflammation och mobilitet uppvisar då patienterna något av följande: förlust av fem eller fler tänder till följd av parodontit, tänder som flyttats ur position, utåtstående tänder samt tuggsvårigheter.

Multidisciplinär behandlingsplan

Den kliniska utvärderingen omfattar fem komponenter med syftet att kunna utarbeta en multidisciplinär behandlingsplan:

  1. Omfattningen av vävnadsdestruktion och bennedbrytning, estetik samt tugg- och talförmåga.
  2. Fastställa antal tänder som förlorats till följd av parodontit.
  3. Fastställa antal tänder som kan räddas.
  4. Utvärdera alla faktorer i munnen som kan påverka kvarvarande tänder, inklusive  tillgången på benvävnad för eventuella implantat.
  5. Bedöma sjukdomsprognosen och riskfaktorer som rökning och diabetes.

Behandlingen inleds med samma regim som stadium I-III, det vill säga hygienbehandling, professionell rengöring, rökstopp samt god diabeteskontroll. Beteendeförändring hos patienten vad gäller munhygien är förstås en viktig pelare i behandlingen. Allt enligt de riktlinjer för parodontitbehandling som EFP lanserade 2020. Tilläggsbehandling för stadium IV kan inkludera ortodonti, protetiska ersättningar inklusive implantat.
— Men att extrahera tänder för att sätta implantat är inte ett klokt alternativ om tänder kan behållas, säger professor David Herrera, University of Complutense i Madrid i ett pressmeddelande från EFP.
Ordförande för EFP är professor Andreas Stavropoulos vid Malmö universitet (se intervju i kommande nummer av Tandläkartidningen nr 7/2022). Han konstaterar att de nya riktlinjerna är en milstolpe, eftersom det nu för första gången finns europeiska riktlinjer för interdisciplinär och evidensbaserad behandling för samtliga stadier av parodontit.

Upptäck mer