Annons

Annons

Nyheter 2024-05-17

Enkät: Det är viktigast på förbundsmötet

Tareq Alsayed, Barbro Vingren, Shadi Al Khabazi, Anna Temacka, Alber Kouzi

Foto: Ingrid Helander

Tandläkartidningen var på plats på Sveriges Tandläkarförbunds årsmöte och tog pulsen på några av de närvarande delegaterna om de hetaste frågorna.

Årets förbundsmöte var det första som hölls sedan man 2021 beslutade att hålla mötet vart tredje år i stället för varje. Bland farhågorna i samband med beslutet fanns bland annat risken för mindre insyn i förbundets verksamhet. Tandläkartidningen fångade några delegater i vimlet och frågade dem:

 1. Vilken fråga är den viktigaste för dig på förbundsmötet?
 2. Vad tycker du om att förbundsmötet numera hålls vart tredje år?

Tareq Alsayed, tjänstetandläkarna Sörmland, allmäntandläkare inom folktandvården

 1. Hur man kan få fler behandlare att jobba på landsbygden, där det finns stora tandvårdsbehov. Det är viktigt för mig som ledamot i tandläkarförbundet, som tandläkare och som svensk. Jag har kollegor som jobbar på landet och som berättar om hur stort behovet är. Patienter får vänta två år eller mer för att få träffa en tandläkare. Vi diskuterar ofta detta, men det är en svår fråga att lösa.
 2. Det är mitt första förbundsmöte så jag kan inte riktigt svara på frågan, men det finns ju både för- och nackdelar. Att hålla nere kostnaderna kan vara bra, men det är viktigt att man inte tappar kontakten. Det är en balans.

 

Barbro Vingren, tjänstetandläkarna Västerbotten, tandläkare, arbetar på ortodontiavdelningen på tandläkarhögskolan i Umeå

 1. Att tandläkarförbundet tillvaratar tandläkarnas intressen, både vad gäller folkhälsan och utbildningsfrågan. Om man kan nå ut till allmänheten i olika frågor skulle det vara nog vara gynnsamt för tandläkarkåren.
 2. Jag tror att det kommer att fungera bra. Det finns en risk att insynen minskar, men man får väl prova. Detta är mitt första förbundsmöte så jag får utvärdera det till nästa möte.

Shadi Al Khabazi, tjänstetandläkarna Stockholm, allmäntandläkare, Folktandvården Tullinge

 1. Samarbetet mellan de olika föreningarna i vårt stora förbund; lärarna, studenterna, privatsektorn och allmänsektorn. Det tycker jag bör förstärkas. Vi har en bred kompetens, samma mål, samma befolkning och vårt högsta mål är att ha så bra kvalitet på tandvården för hela befolkningen som möjligt. Ibland går vi åt hållet där vi konkurrerar med varandra, men vi bör kunna se bort ifrån det och fokusera mer på samarbete.
 2. Det är positivt att det är vart tredje år, men det beror på vad som händer under tiden. Blir det till exempel stor omsättning bland de förtroendevalda eller sker stora samhällsförändringar kan man kanske behöva ha mötena oftare.

Anna Temacka, tjänstetandläkarna Blekinge, allmäntandläkare Folktandvården Karlskrona

 1. Det vi diskuterar och som våra medlemmar frågar om är medlemsavgifter, samt vad man får ut av medlemskapet i tandläkarförbundet. Så att förtydliga nyttan med medlemskapet är viktigt.
 2. Vi tycker att det är bra. Det blir en besparing och det blir mer effektivt, så vi tycker att det är okej med att ha fysiska möten vart tredje år och däremellan ses digitalt.

Alber Kouzi, ordförande östra studerandeföreningen, tandläkarstudent, T6 Karolinska institutet

 1. För oss som studerandeförening är budgeten den viktigaste frågan. Den har varit densamma i flera år och det finns inga förslag på att den ska öka, vilket vi behöver argumentera för att den ska. Det är viktigt för att öka möjligheten, speciellt för de lokala föreningarna, att anordna fler aktiviteter och skapa möjligheter att sammanföra studenter och bidra till fler diskussionstillfällen.
 2. Det är är mitt första förbundsmöte, men om man med det sparar pengar och då kan prioritera och finansiera andra frågor är det bra.

Upptäck mer