Annons

Annons

Erosioner vanliga hos unga – bedömningsindex saknas

Det behövs ett nationellt index för bedömning av erosionsskador, anser Maria Skalsky Jarkander, pedodontist.

Hur graderar man svårigheten i erosionsskador? Det finns i dag inget riksomfattande, standardiserat sätt att göra det. Det är en brist, tycker Maria Skalsky Jarkander, som arbetar på folktandvårdens klinik för specialiserad barntandvård i Sollentuna.
Hon efterlyser också ett preventionsprogram kopplat till indexet.
– Problemet är att vi egentligen inte vet hur vi ska behandla erosionsskador, så det behövs mer forskning.
Nu söker Maria Skalsky Jarkander pengar till en ny studie som handlar om profylax. Hon vill ta reda på hur man kan förebygga erosionsskador och vilka metoder som är mest kostnadseffektiva. Om projektet får finansiering, startas det i höst eller i början av 2016.
– Vi ska titta på patienter i början av studien och igen efter två år. Patienter med milda erosionsskador behandlas med fluor och de med gravare skador med komposit eller protetik.
Forskarna ska också bedöma hur nöjda patienterna är med sina tänder före och efter behandlingen.
Studien kommer att pågå några år. Om allt går som planerat, mynnar projektet så småningom ut i en doktorsavhandling.
Erosionsskador vanliga
Maria Skalsky Jarkander lade fram en masteruppsats i januari i år. Hennes studie visar att dental erosion är vanlig hos ungdomar i Stockholms län. Erosionsskador är vanligare hos killar än hos tjejer och vanligare hos 17-åringar än hos 15-åringar.

  • 31,4 procent av 1 071 ungdomar som deltog i studien på folktandvårdsklinikerna i Sollentuna, Bromma och Södertälje hade erosionsskador.
  • 34,4 procent av pojkarna och 28,2 procent av flickorna hade erosionsskador.
  • 34,3 procent av 17-åringarna och 28,3 procent av 15-åringarna hade erosioner.

Studien visade också att erosioner var vanligare hos ungdomar som:

  • hade en hög läskkonsumtion
  • drack jos eller sportdryck efter träning
  • hade ilningar från tänderna när de åt eller drack
  • hade sura uppstötningar.

Upptäck mer