Tandvårdsåret 2023

2023 har varit ett händelserikt år inom tandvården. Det handlar om politiska utspel och utredningar, men också om fusk och nya regelverk. Tandläkartidningen sammanfattar det som har tagit mest plats i nyhetsflödet.

Nyheter

Nu införs nationellt index för erosionsskador i tandvården

Nu ska alla erosionsskador på tänderna graderas på samma sätt. Ett nytt nationellt erosionsindex införs under vintern. Samtliga vårdgivare, såväl inom offentlig som privat tandvård, omfattas av detta.

Nyheter

Gymnasieungdomar okunniga om tanderosion

Ungdomar vid norska gymnasieskolor är okunniga om vad som orsakar tanderosion och hur det kan förebyggas. Låg kunskap kopplas även till hög konsumtion av syrliga drycker, visar ny studie.

Forskning

Åtta av tio vuxna har erosionsskador på tänderna

Så många som åtta av tio vuxna svenskar har erosionsskador på sina tänder och mer än var fjärde har dessutom cervikala kildefekter, visar ny svensk studie.

Forskning

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Fluor mot frätskador utforskas

Maria Skalsky Jarkander forskar om tanderosioner hos ungdomar. Hon har fått bidrag till en studie som tar reda på om fluorgeler kan bromsa utvecklingen.

Nyheter

Sockerfritt godis kan skada tänderna

Fler än hälften av de 30 olika sockerfria halstabletter som australiensiska forskare testade visade sig vara skadliga för tänderna. 

Forskning

Kvinnor kan ha genetiskt starkare tänder än män

Tanderosion drabbar inte kvinnor lika ofta eller allvarligt som det drabbar män. Nu kan norska forskare ha hittat orsaken: genetiskt starkare tänder.

Forskning

Juice ökar erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland

På tio år har andelen tyska förskolebarn med erosionsskador på tänderna ökat från vart tredje barn till närmare vartannat. Orsak: Konsumtionen av fruktjuice och läsk.

Forskning

Tanderosion hos unga beror på dryckesvanor

Att dricka mellan måltiderna, sällan inta filmjölk och att hålla kvar drycken i munnen innan den sväljs är vanor som ökar risken för tanderosion.

Forskning

Mjölk skyddar mot erosion av läsk

Mjölk och yoghurt verkar skydda mot erosion som orsakas av sura och kolsyrade drycker.

Forskning

Erosioner vanliga hos unga – bedömningsindex saknas

Det behövs ett nationellt index för bedömning av erosionsskador, anser Maria Skalsky Jarkander, pedodontist.

Nyheter

Extremsportare drabbas oftare av tanderosion

Träning och tävling i extremsport påverkar mängden saliv, vilket kan leda till tanderosion.

Forskning

Erosionsskador kopplas till livsstil, tandhälsa och BMI

Tre av fyra svenska ungdomar har erosionsskador och hos nästan en av fem är skadorna omfattande.

Okategoriserade

Fyra av tio norska ungdomar har dental erosion

Närmare fyra av tio norska 18-åringar uppvisar tydliga tecken på dental erosion. Det är en klart högre siffra än i något annat nordiskt land. Värst drabbade var pojkarna, vilket överensstämmer med andra studier av dental erosion. Den aktuella studien är genomförd på drygt 1 400 18-åringar i Oslo som fick sin sista fria tandkontroll. Den...

Okategoriserade

Erosionsskador vanliga hos ungdomar i Stockholm

Mellan 21 och 44 procent av ungdomarna i Stockholm har erosionsskador.

Nyheter

Erosionsskador hos ungdomar undersöks

Erosionsskador hos ungdomar i Stockholm undersöks.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons