Annons

Annons

Få privattandläkare lägger ut priser

Bara fyra procent av landets privata tandvårdsmottagningar har lagt in sina priser i prisjämförelsetjänsten på 1177.se.

Prisjämförelsetjänsten finns på 1177.se, en omfattande webbplats med råd och information om hälsa och vård, inklusive tandvården.
Prisjämförelsetjänsten är en del i en större jämförelsetjänst där tandvårdsmottagningar även kan ha minihemsidor med kontaktuppgifter, information om öppettider, garantier och beskrivande texter.
Tanken bakom prisjämförelsetjänsten är att stärka patienternas ställning som tandvårdskonsumenter.

Var obligatorisk

För några år sedan var tandvården skyldig enligt lag att anmäla sina priser till en prisjämförelsetjänst hos Försäkringskassan, men den fungerade aldrig fullt ut. Därför ersattes Försäkringskassans prisjämförelsetjänst med en ny hos 1177.se den 1 januari 2012.
Den nya jämförelsetjänsten är frivillig, men målet var att 75 procent av alla privata mottagningar skulle ansluta sig under det första året.
Målet har inte uppnåtts.
I januari i år var knappt 29 procent av alla privata tandvårdsmottagningar anslutna till jämförelsetjänsten, och av dem var det få som hade lagt in sina priser, enligt Sofie Zetterström, programansvarig för invånartjänster på Center för e-hälsa i samverkan, som arbetar på uppdrag av landets landsting och regioner.

S kräver sanktioner

Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län och vice ordförande i socialutskottet är kritisk.
– Först lyckas man inte få tandläkare att anmäla sina priser till en obligatorisk prisportal och sedan tror man att det kommer att fungera om man gör den frivillig. Jag vet inte hur man kan ha sådana förhoppningar.
Någon form av sanktion behövs för att tandläkare ska anmäla sina priser, anser hon. Ett förslag är att tandläkare ska vara tvungna att anslå sina priser i jämförelsetjänsten för att ta del av tandvårdsstödet.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 3 2013 eller i Tandläkartidningen+.

Upptäck mer