Privattandvården ratar prisjämförelsetjänst
Sofie Zetterström medverkade även i artikeln i Tandläkartidningen nummer 7 2012.

Privattandvården ratar prisjämförelsetjänst

21 feb 2013
Dela artikeln
I januari förra året startades en ny prisjämförelsetjänst för tandvården. Ett år senare har bara runt fyra procent av landets privata tandvårdsmottagningar lagt in sina priser.

Prisjämförelsetjänsten finns på 1177.se, en omfattande webbplats med råd och information om hälsa och vård, inklusive tandvård.

Prisjämförelsetjänsten är en del i en större jämförelsetjänst där tandvårdsmottagningar även kan ha minihemsidor med kontaktuppgifter, information om öppettider, garantier och beskrivande texter om mottagningarna.

Tanken bakom prisjämförelsetjänsten är att stärka patienternas ställning som tandvårdskonsumenter.

För några år sedan var tandvården skyldig enligt lag att anmäla sina priser till en prisjämförelsetjänst hos Försäkringskassan, men den fungerade aldrig fullt ut. Därför ersattes Försäkringskassans prisjämförelsetjänst med en ny hos 1177.se den 1 januari 2012.

Den nya jämförelsetjänsten är frivillig, men målet var att 75 procent av alla privata mottagningar skulle ansluta sig under det första året. Målet har inte uppnåtts.

Få privattandläkare lägger ut priser

I januari i år var knappt 29 procent av alla privata tandvårdsmottagningar anslutna till jämförelsetjänsten, och av dem var det få som hade lagt in sina priser.

Bara cirka fyra procent av landets privata tandvårdsmottagningar var med i prisjämförelsetjänsten.

I tal såg det ut så här i januari 2013:

  • Av 3 077 privata mottagningar i landet var 129 med i prisjämförelsetjänsten.
  • Sammanlagt 883 privata mottagningar var anslutna till jämförelsetjänsten och hade minihemsidor med information.
  • Drygt 800 folktandvårdskliniker var anslutna och med i prisjämförelsetjänsten.

Fyller inte sin funktion

Även om folktandvårdens allmänkliniker är med, fyller jämförelsetjänsten inte sin funktion. I de flesta av landets 290 kommuner finns inte en enda privat tandvårdsmottagning att jämföra med.

Ett problem med prisjämförelsetjänsten är att varje vårdgivare måste uppdatera sina priser själv, berättar Sofie Zetterström, programansvarig för invånartjänster på Center för e-hälsa i samverkan, som arbetar på uppdrag av landets landsting och regioner. Nu jobbar hon med jämförelsetjänsten som beställare. Tidigare var hon ansvarig för jämförelsetjänsten på utförarsidan.

– Vi förutsätter att vårdgivare prioriterar att uppdatera priserna, men vi kan inte tvinga dem att göra det, säger Sofie Zetterström.

SLL ansvarar

Vid årsskiftet tog Stockholms läns landsting (SLL) över ansvaret för 1177.se. Tidigare drevs webbplatsen av Inera AB, som ägs av landets landsting och regioner.

Förändringen beror på att 1177 och Vårdguiden kommer att slås ihop senare i år. Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. 1177 har motsvarande funktion i resten av landet.

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch