Annons

Annons

Förslag i utredning: Så ska fusk med tandvårdsstödet stoppas

Försäkringskassan får enligt en statlig utredning större möjligheter att hämta in uppgifter om kliniker som ansöker om statligt tandvårdsstöd. Det rör bland annat bokföring, löneutbetalningar och om mottagningens lokaler är anpassade för tandvård.

Enligt en statlig utredning får Försäkringskassan rätt att göra noggrannare undersökningar av vårdgivare som ansöker om statligt tandvårdsstöd.

I den statliga utredningen som presenterades på onsdagen lyfts det statliga tandvårdsstödet fram som ett prioriterat område. Utgångspunkten är att välfärdskriminella utnyttjar de svaga punkter som finns i regelverket runt stödet.

Försäkringskassan får enligt den statliga utredningen betydligt större befogenheter att agera vid misstänkt fusk. Det ska bland annat bli möjligt att undersöka kliniker. Det rör till exempel bokföring, där syftet är att bestämma om mottagningen haft någon verksamhet och om den har några anställda. Det gäller även frågan om vårdgivaren uppfyller kraven för att vara ansluten till tandvårdssystemet.

Utredningen betonar att det kan bli nödvändigt att hämta in uppgifter om vårdgivarens F-skatt från Skatteverket eller att kontrollera att kliniken har tillstånd för röntgenutrustning. Försäkringskassan får även rätt att hämta in uppgifter om andra fysiska personer än patienterna som behandlats.

Försäkringskassan ska även få tillgång till uppgifter som omfattas av sekretess. Här lyfter utredningen fram att det finns risk för intrång i den personliga integriteten, eftersom informationsinhämtningen kan komma omfatta personuppgifter.

Möjligheterna till kontroll omfattar både fall där det felaktiga belopp kan komma att betalas ut och ärenden där statligt tandvårdsstöd redan har beslutats eller betalats ut.

Bidragsspärrar ska också införas. Det innebär att bidragsbrott inom det statliga tandvårdsstödet leder till att den vårdgivare som ertappats och dömts för bidragsbrott inte kan ansöka om statligt tandvårdsstöd under en bestämd period.

Upptäck mer