Annons

Annons

Fler anmäler vårdskador

År 2017 tog Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 procent sedan 2016.

Det som anmäls mest till Löf är skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi. Tandvården är upphov till 12 procent av anmälningarna, knappt 2 000 stycken. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation.
Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka eftersom kombinationen av en ökande befolkning och att vi blir allt äldre leder till fler vårdkontakter. En bidragande orsak till fler anmälningar kan också enligt Löf vara att behandlingar och operationer blivit mer komplexa.
En annan orsak till ökningen av anmälningar är en effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient. Landstingen och regionerna arbetar därför mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen i samhället.
Under 2017 betalades totalt 618 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet, var­av 2 procent betalades ut för tandvårdsskador. I cirka 40 procent av ärendena som beslutades 2017 beviljades patienten ersättning.

Upptäck mer