Annons

Annons

Fler känner till riktlinjerna i Gävleborg

RIKSSTÄMMAN 2013. Trots att tandvården ska anmäla misstankar om barn som far illa görs det inte i någon större utsträckning. Det har folktandvården i Gävleborg ändrat på.

Redan 2009 antog man här en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet. Bland annat har socialtjänsten kommit till de olika klinikerna och kompetensutvecklat tandvårdspersonalen i frågan.
Vilket resultat det har fått redovisade Gävleborg i en forskningsrapport vid Odontologisk Riksstämma på fredagen. En enkätundersökning, som besvarats av 75 procent av de totalt 400 i tandvårdspersonalen, visar att nästan 8 av 10 i dag känner till vad Socialstyrelsens riktlinjer säger om anmälningsplikt. Och andelen i tandvårdspersonalen som faktiskt gjort en anmälan om misstanke om att ett barn far till ökade från två procent 2009 till åtta procent 2011.
I de fallen handlade det oftast om barn som konsekvent uteblivit från sina tandläkarbesök, vilket kan antyda att något inte är bra i hemmiljön.

Upptäck mer