Andelen barn som far illa minskar i Sverige

De senaste tio åren har andelen barn som anger att de har blivit slagna hemma minskat, visar ny svensk studie.

Forskning

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Nytt webbstöd för att upptäcka våld

Nu lanserar Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen en webbplats som ska underlätta för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer.

Nyheter

Utbildning gav mod att anmäla

Genom utbildning och tätt samarbete med socialtjänsterna har tandläkarna i Jönköpings län blivit bättre på att upptäcka barn som far illa.

Nyheter

Folktandvård får riktlinjer om att se våldsutsatta

Folktandvården i Uppsala ska bli bättre på att identifiera personer som utsatts för våld i nära relationer.

Nyheter

Utsatta barn har sämre tandhälsa

Barn som upplevt negativa och stressande händelser har sämre tandhälsa än barn som inte upplevt det.

Forskning

Fler känner till riktlinjerna i Gävleborg

RIKSSTÄMMAN 2013. Trots att tandvården ska anmäla misstankar om barn som far illa görs det inte i någon större utsträckning. Det har folktandvården i Gävleborg ändrat på.

Nyheter

Få anmäler misstanke om barn som far illa

RIKSSTÄMMAN 2013. Misstänker du att ett barn far illa? Som tandläkare är du skyldig att genast anmäla det till socialnämnden. Det gör långt ifrån alla.

Nyheter

Socialstyrelsen: Anmäl genast om barn far illa

Tandläkare som misstänker att ett barn far illa ska genast anmäla det till socialnämnden.

Nyheter

Så anmäler du våld och försummelse

Som tandläkare är du skyldig att anmäla misstanke om våld, övergrepp och omsorgssvikt mot barn och ungdomar till socialtjänsten. Även våld mot vuxna kan anmälas under vissa omständigheter.

Okategoriserade

Tandläkare ska anmäla när barn far illa

Tandläkare ska anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons