Annons

Annons

Fler studenter men färre professorer

Studenterna blir fler men professorerna färre vid tandläkarhögskolorna i Sverige.

Det finns i dag sammanlagt 45 professorer vid tandläkarhögskolorna i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Antalet har minskat på samtliga orter sedan 2003. Dessutom blir professorerna sannolikt ännu färre under de kommande åren, eftersom många är över 60 år.
Eva Levring Jäghagen, lektor och specialist i odontologisk radiologi, är 50 år och bland de yngsta universitetslektorer och professorer vid institutionen för odontologi i Umeå.
Sedan 2003 har tre professorer och tre lektorer i Umeå gått i pension. Ytterligare två professorer och en lektor har fyllt 65 år men jobbar kvar.
Under de närmaste sju åren fyller fem professorer och tre universitetslektorer i Umeå 65 år, men det är oklart när de går i pension. Många arbetar till 67 år och en del ännu längre.

Skäl till oro

Det finns skäl att känna oro över att så många försvinner under de närmaste åren, men hittills har det gått bra att hitta nya kolleger, berättar Eva Levring Jäghagen.
I Umeå har man i hög utsträckning varit självförsörjande med nyrekryterade lärare. De som har anställts har ofta rekryterats från Västerbottens läns landsting och har tidigare disputerat i Umeå.
– Det vore också bra att få ny erfarenhet utifrån, men det är få sökande från andra orter. Det är kanske ett problem för oss att alla inte har förstått hur vackert det är med långa sommarnätter och norrsken på vintern, säger Eva Levring Jäghagen.

Professorer ersätts med lektorer

När en professor eller lektor går i pension i Umeå annonseras alltid tjänsten ut som lektorat.
Det är en konsekvens av befordringsreformen som genomfördes 1999. Före befordringsreformen måste en lektor vänta på en ledig professur och söka jobbet i konkurrens med andra. Efter reformen kunde universitetslektorer bli befordrade till professorer när de hade skaffat sig tillräckliga meriter.

Rätten till befordran har avskaffats

Förra året ändrades högskoleförordningen igen och rätten till befordran avskaffades. Nu får lärosätena reglera anställningsordningarna lokalt. I Umeå fortsätter man att befordra lektorer när de har tillräckliga meriter.
Söker någon som har professorskompetens ett lektorat blir han eller hon befordrad och kan börja tjänsten med professorstiteln, men under senare år har det inte hänt. Istället är det lektorer på plats som så småningom har befordrats.
Därför har antalet professorer i Umeå minskat från tolv till åtta och en halv sedan 2003, medan antalet universitetslektorer har ökat. Totalt finns det i dag 20,5 lektorer och professorer vid institutionen för odontologi i Umeå, jämfört med 18 2008.

Studenter blir fler

Samtidigt som antalet professorer har minskat, har det blivit fler studenter. 2009 ökade antagningen till tandläkarutbildningen i Umeå från 45 till 60 studenter per år. När utökningen är helt genomfört i januari har antalet studenter ökat med en tredjedel.
2014 blir det ytterligare tolv studieplatser per år på tandläkarutbildningen i Umeå, alltså sammanlagt 72 per år. Fullt utbyggt 2018 innebär det att antalet tandläkarstuderande i Umeå har ökat med 60 procent på tio år.
– Utöver att ersätta dem som går i pension behöver vi fler lärare inom en snar framtid. Annars går det ut över forskningen eller kvaliteten på undervisningen, säger Eva Levring Jäghagen.

Konkurrens om lärare

Det finns i dag omkring 75 universitetslektorer vid landets fyra tandläkarutbildningar. För att få jobb som universitetslektor måste man vara disputerad och oftast måste man även vara specialist. Finns det tillräckligt många personer som är kvalificerade?
Eva Levring Jäghagen är försiktigt optimistisk för Umeås del, men det kommer att bli tufft.
Även i Malmö känner man av konkurrensen mellan tandläkarutbildningarna.
Lars-Ingmar Olsson, kanslichef på Tandvårdshögskolan påpekar också att det är en internationell marknad.

Upptäck mer