Långt kvar till jämn könsfördelning av professorer

På de odontologiska institutionerna är en majoritet av professorerna män, förutom i Malmö.

Nyheter

Fler kvinnor ska bli professorer

Det ska bli fler kvinnliga professorer på landets universitet. Det har regeringen slagit fast. Även om målet gäller universiteten finns också ambitionen hos de odontologiska lärosätena att öka antalet kvinnliga professorer.

Nyheter

Fler studenter men färre professorer

Studenterna blir fler men professorerna färre vid tandläkarhögskolorna i Sverige.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons