Annons

Annons

För små hål för implantat kan skada käkbenet

Underdimensionerade borrhål i syfte att få bättre fäste för implantat kan skada den omgivande benvävnaden och kanske till och med orsaka implantatförlust, visar ny forskning. ”Tandläkare måste tänka mer biologiskt och mindre som snickare”, säger forskaren Michele Stocchero.

När implantatpatienter har käkben av mjuk benkvalitet är rekommendationen att göra ett lite för litet borrhål för implantatskruven så att den får bättre primärt fäste i käkbenet.
Denna teknik har dock börjat användas alltmer även i käkben med normal benkvalitet för att öka stabiliteten och göra det möjligt att montera kronor och bryggor tidigare. Behandlingstiden blir på så vis kortare, men det är ett olämpligt tillvägagångssätt som saknar vetenskapligt stöd.

Michele Stocchero


– Vi började upptäcka problem hos patienter som fått implantat installerade och misstänkte att den här borrtekniken kunde vara orsaken. Vi gjorde en litteratursökning och fann att det finns många publicerade djurstudier och en del laboratoriestudier, men vi kunde bara hitta två studier på människa när det gäller underdimensionerade borrhål. Båda studierna var gjorda på patienter med mjuk benkvalitet, säger Michele Stocchero, odontologie doktor vid avdelningen för käkkirurgi och oral medicin vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
Michele Stocchero disputerade strax före jul 2018 på en avhandling om implantatens fäste i underdimensionerade borrhål, och hans slutsats är att tekniken endast ska användas på patienter med mjuk benkvalitet.

Ben-nekros

Avhandlingen innehåller, förutom litteraturstudien, en retrospektiv studie där han kan visa att benförlusten runt implantatet var signifikant större när tekniken med för små borrhål hade använts. Han har även gjort en studie på får, som har väldigt hårt käkben, där han kan visa att käkbenet runt de implantat som sattes in i underdimensionerade borrhål drabbades av ben-nekros och förändrad benstruktur medan kontrollgruppen med rätt dimension på borrhålen inte drabbades av detta.
– De underdimensionerade borrhålen orsakar en kraftig kompression av benvävnaden, vilket leder till en benskada som kroppen vill läka och ersätta med nytt ben. Under läkningsprocessen leder detta till att det faktiskt blir mindre ben runt implantatet, säger han.
I en datorsimulering kan han visa att det vid tidig belastning skapas en högre stress på benvävnaden runt implantaten med underdimensionerade borrhål. Detta leder i sin tur till högre benresorption för att läka skadan, något som gör det definitivt olämpligt att försöka skynda på processen.

“Tandläkare måste tänka mer biologiskt och mindre som snickare när de behandlar patienter med implantat.”

– Det är inte att rekommendera att montera kronor eller bryggor när benvävnaden är i den här läkningsfasen, säger han.
Han avråder därför bestämt ifrån att använda tekniken med underdimensionerade borrhål vid normal benkvalitet.
– Tandläkare måste tänka mer biologiskt och mindre som snickare när de behandlar patienter med implantat. Det är inte i en bräda av trä utan levande ben som de skruvar i, säger Michele Stocchero.

Upptäck mer