Tandläkare missade bennekros och cancer

En molar extraherades men ­alveolen läkte inte. Det behandlades som alveolit. Först efter tre månader fick patienten remiss till käkkliniken. Där upptäcktes en stor käkbensnekros och lymfkörtelcancer.

Nyheter

Läkemedelsorsakad käkbensnekros kan behandlas

Nu finns en möjlig behandling mot läkemedelsorsakad käkbensnekros. Det visar amerikanska forskare i en översiktsstudie.

Forskning

Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Svenska tandläkare har en alarmerande låg kunskapsnivå om läkemedelsutlöst osteonekros i käken, menar svenska forskare efter enkätstudie.

Forskning

Parodontit kan ge käkbensdöd

Parodontit kan orsaka käk­bens­nekros hos patienter som medicineras med bisfosfonater. Det visar käkkirurgen Fredrik Hallmers forskning. Därför rekommenderar han tand­läkare att behandla patienter för parodontal sjukdom när medicineringen startar.

Nyheter

För små hål för implantat kan skada käkbenet

Underdimensionerade borrhål i syfte att få bättre fäste för implantat kan skada den omgivande benvävnaden och kanske till och med orsaka implantatförlust, visar ny forskning. ”Tandläkare måste tänka mer biologiskt och mindre som snickare”, säger forskaren Michele Stocchero.

Forskning

Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.

Forskning

Så undviker du nekros i käkbenet

Det behövs nationella riktlinjer om hur bisfosfonatpatienter ska behandlas inom tandvården, anser käkkirurgen Fredrik Jarnbring.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons