Annons

Annons

Forskning om postoperativ smärtlindring till unga saknas

Det saknas vetenskaplig dokumentation av användning av orala analgetika till barn och ungdom efter tandbehandling, något som svenska forskare nu efterlyser.

Det kan verka som en självklarhet att ge barn och ungdomar oral smärtlindring i form av värktabletter efter tandbehandling. Men när en svensk forskargrupp skulle göra en effekts- och kostnadseffektivitetsanalys av läget fann de att det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att besvara den typen av frågor.
Forskarna sökte brett i ett antal databaser som PubMed, Cochrane, Scopus, CINAHL och Embase. Men trots att de fann närmare 4 000 studier, varav 216 valdes ut och lästes i sin helhet, kunde forskarna inte inkludera en enda av studierna i sin systematiska sammanställning.
Det visade sig att en majoritet av studierna inte hade studerat barn och ungdomar och därför föll på inklusionskriteriet patienter mellan 3 och 19 år gamla.
Forskarna pekar på det etiska problemet att det helt saknas vetenskap kring en fråga där tandläkare fattar beslut varje dag. De efterlyser därför välgjorda studier på området.

Upptäck mer