Artikain i tandvården – nya rön visar på överlägsen bedövningspotential

I en artikel i British Dental Journal har nya evidensbaserade data rapporterats om artikains överlägsenhet i förhållande till lidokain. I detta referat av originalartikeln* introduceras de nya rönen som kan tjäna som stöd inför val av anestesimedel vid tandvårdsprocedurer för patienter som är över fyra år gamla.

Vetenskap

Placeboeffekten en hjälpande kraft

Patientens förväntningar påverkar hur väl behandlingen går. Det handlar om placeboeffekten, som innebär att kroppen reagerar på de förväntningar som byggts upp i hjärnan, och som du kan ta vara på för att få ett bättre behandlingsresultat.

Metod, klinik & praktik

Naltrexon i låg dos kan fungera som smärtlindrare

Naltrexon, som normalt används för alkoholberoende, kan i låga doser fungera som en smärtlindrare vid kroniska smärttillstånd. Det kan amerikanska forskare visa i en systematisk genomgång av tillgängliga data.

Forskning

Med rösten som redskap

Med klinisk hypnos hjälper Jeanette Rindeskog sina ­patienter till avslappning. Men hennes arbetssätt handlar också mycket om att välja rätt ord i alla möten med patienter.

Nyheter

Forskning om postoperativ smärtlindring till unga saknas

Det saknas vetenskaplig dokumentation av användning av orala analgetika till barn och ungdom efter tandbehandling, något som svenska forskare nu efterlyser.

Forskning

Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning

Patienter som är oroliga inför rotfyllningen har fyra gånger så hög risk att uppleva smärta under ingreppet, visar ny forskning.

Forskning

Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Tandvårdsrädda har en högre smärtkänslighet än icke tandvårdsrädda. Det gäller särskilt kvinnor, visar en finsk studie.

Forskning

Hälften av injektionerna i barntandvården gör ont

Svensk barntandvård är inte så bra som många vill tro: Vart tredje besök hos tandläkaren upplevs som smärtsamt och värst är injektionerna – varannan spruta gör ont!

Forskning

Tre av fyra tandvårdsrädda lider av svår tandvärk

Personer som lider av svår tandvårdsrädsla/fobi lider också i mycket hög utsträckning av tandsmärta. Det gör dem extra utsatta i tandvården, menar svenska forskare.

Forskning

Barn ska inte få ont hos tandläkaren

Tandläkare ska erbjuda alla barn smärtfri tandvård. Det anser Larisa Krekmanova, pedodontist och smärtombud i Göteborg. Som det är i dag upplever hälften av barnen smärta i samband med invasiv tandvård.

Forskning

Mepivakain bättre än lidokain vid irreversibel pulpit

Nervblockad med mepivakain var nästan fyra gånger så ofta framgångsrikt som lidokain vid irreversibel pulpit.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons