Annons

Annons

Första specialisten i orofacial medicin klar

Orofacial medicin har fått sin första specialist. Han heter Ulf Mattsson och är övertandläkare i Karlstad.

Orofacial medicin blev ny specialitet den 1 juni i år. Nu har Socialstyrelsen skickat ut det allra första beviset om specialistkompetens i ämnesområdet till Ulf Mattsson. Han är övertandläkare i Karlstad, docent och adjungerad lektor vid Malmö universitets klinik för oral patologi.
– Jag är oralmedicinare i grunden och är med i ämnesrådet för Svensk förening för orofacial medicin. Beviset ändrar inget i min arbetssituation och har ur den aspekten ingen avgörande betydelse för mig, men visst är jag både glad och stolt över att ha fått specialistkompetensen.
Jobbade åt samma håll
Ulf Mattsson har varit med i arbetet med att få till den nya specialiteten. Han ger Inger von Bültzingslöwen, sammankallande i ämnesrådet inom Svensk förening för orofacial medicin, en eloge och säger att det huvudsakligen är hennes förtjänst att den nya specialiteten har kommit till.
– Ämnesrådet har varit en fantastisk grupp att arbeta med. Jag har aldrig varit i en grupp som har varit så besjälad av att jobba åt samma håll. Det är också roligt att det nu kommer unga specialister som kan driva arbetet vidare.
Blir extern bedömare
Socialstyrelsen kommer nu att anlita Ulf Mattsson och Bengt Hasséus, docent i oralmedicin i Göteborg, som externa bedömare när fler tandläkare ska få bevis om specialistkompetens i orofacial medicin.
Socialstyrelsen har fått in ett antal ansökningar och det kommer att bli flera specialister i orofacial medicin inom några veckor, enligt Stein Björkman, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för frågorna kring specialistkompetens för tandläkare.
Janet Suslick

Upptäck mer