Annons

Annons

Fortsatt stora skillnader i tandhälsa

Tandhälsan blir generellt sett bara bättre och bättre, men de stora socialekonomiska skillnaderna kvarstår.

Totalt sett anser tre av fyra svenskar att de har en bra tandhälsa, medan ungefär en av tio uppger att deras tandhälsa är dålig. Här finns vissa skillnader mellan länen/regionerna. I Kronoberg säger 79 procent av de som svarat på folkhälsoenkäten att deras tandhälsa är god.
Det kan jämföras med Gävleborg och Norrbotten där motsvarande siffra är 71 procent.
När siffrorna bryts ned på grupper med olika socioekonomisk status ökar skillnaderna kraftigt. Av de yrkesarbetande som svarat på enkäten anser 77 procent att deras tandhälsa är god.
Bland arbetslösa är motsvarande siffra 63 procent och bland dem som uppbär sjukpenning eller andra ersättningar är siffran 51 procent, det vill säga bara lite drygt hälften av de svarande.
Kvinnor uppger sig generellt sett ha bättre tandhälsa än män och yngre upplever, inte oväntat, generellt sett bättre tandhälsa än äldre.

Upptäck mer