Tandvården mot strömmen när antibiotikaförsäljningen ökar

Förra året ökade både den rapporterade antibiotikaresistensen och antibiotikaförsäljningen i Sverige. ”Oroväckande”, enligt Folkhälsomyndigheten. Men inom tandvården fortsätter antibiotikaförskrivningen att minska.

Nyheter

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Dos fem rekommenderas till hösten

Socialminister Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell höll på tisdagen pressträff om läget för covid-19 inför hösten. Det är troligt att smittspridningen tar fart igen till hösten, och därför rekommenderas en femte dos vaccin till vissa grupper.

Covid-19

Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.

Nyheter

Olika prioritering för vaccin till tandvårdspersonal

Frustrationen är stor över att regionerna agerar helt olika när det gäller vaccination av tandvårdspersonal. I många regioner erbjuds de vaccination i fas 2, och merparten har redan fått den första sprutan. I andra regioner är de inte prioriterade utan får vänta på vaccination i fas 4.

Covid-19

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.

Covid-19

Testningen tar fart

Just nu arbetas det intensivt för att utöka provtagningskapaciteten för covid-19. Förutom regionernas normala provtagningskedjor har flera alternativa kedjor kommit igång med hjälp av aktörer som ställt om sin verksamhet.

Covid-19

Sverige ger 40 miljoner till WHO:s krisfond

Regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond, som ska göra det lättare att agera vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Detta med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.

Covid-19

Folkhälsan i Sverige fortsatt god

Hälsan har blivit bättre i befolkningen och medellivslängden ökar, men ojämlikheten i hälsa består. Det visar den senaste folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.

Nyheter

Färre recept men oroande resistens

Årets lägesrapport om antibiotikaresistens och förskrivning innehåller både positiva och negativa signaler. Till exempel minskade den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård med 1,6 procent under 2016 jämfört med 2015. Stora skillnader inom landet tyder dock på en viss fortsatt överanvändning, framför allt i Stockholm, som toppar listan. Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare, som står för...

Nyheter

Liten risk att bli smittad av tuberkulos i tandvården

Tandvårdspersonal behöver inte oroa sig för tuberkulos. Risken att bli smittad av någon som inte hostar och inte är påtagligt sjuk är minimal, enligt Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på olika sätt stödja landstingen i arbetet med flyktingar.

Nyheter

Fortsatt stora skillnader i tandhälsa

Tandhälsan blir generellt sett bara bättre och bättre, men de stora socialekonomiska skillnaderna kvarstår.

Nyheter

Färre svenskar väljer att avstå från tandvård

15 procent av de svenskar som under förra året upplevde att de hade behov av tandvård, avstod ändå vid något tillfälle att söka vård. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Skillnader i tandhälsa ökar

Tandhälsan har förbättrats, men inte för alla. Många avstår fortfarande tandläkarbesök för att det kostar för mycket.

Nyheter

Ny myndighet vid årsskiftet

Folkhälsomyndigheten är en ny myndighet som startas den 1 januari.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons