Annons

Annons

Fyra gånger högre risk för storrökare att förlora implantat

Att rökning ökar risken att förlora implantat är väl känt. Nu har iranska forskare visat att risken ökar med antalet cigaretter för den som röker mer än tio cigaretter per dag.

I en metaanalys av 23 studier kan iranska forskare visa att riskökningen följer ett linjärt samband där rökning av färre än tio cigaretter per dag inte ökar risken, men att risken sedan ökar med antalet rökta cigaretter per dag.
Rökning av 15 cigaretter per dag innebär en relativ risk på 1,6, medan 20 cigaretter per dag medför en relativ risk på 2,8.
Röker man mer än 20 cigaretter per dag ger det en relativ risk på 4 jämfört med att inte röka alls. Storrökare bör därför betraktas som riskpatienter, menar forskarna.

Upptäck mer