Byte till e-cigg ingen hjälp vid behandling av parodontit

Övergång till elektroniska cigaretter minskar inte de problem som rökning orsakar vid behandling av parodontit.

Forskning

Tobaksvanor kartläggs i ny databas

Finns det ett samband mellan snusning och pankreascancer? Slutar folk röka när de börjar snusa? Vilka faktorer påverkar förändringar i tobaksbruk? Det är frågor som kan få svar med hjälp av en ny, riksomfattande databas om tobaksvanor.

Nyheter

Råd att sluta röka räckte inte

Tandläkarråd att sluta röka var korrelerat till att försöka sluta röka, inte att lyckas sluta, visar studie.

Forskning

Tobaksprodukters inverkan på parodontal hälsa och behandling

Denna översiktsartikel presenterar den gällande uppfattningen om rökandets samt snusandets effekter på parodontit. Här redovisas också de biologiska kopplingarna mellan cigarettrökning och parodontit samt i vilken utsträckning rökning påverkar den parodontala behandlingen.

Vetenskap

Vanligare med karies hos e-cigarettrökare

De som röker e-cigarett har oftare obehandlad karies än icke-rökare. Det visar en ny studie från USA.

Forskning

Ny databas om tobaksvanor startas

Hur påverkar snus och cigarretter hälsan? En nationell databas med uppgifter ur tandvårdsjournalerna ska göra det lättare att ge svar.

Nyheter

Sjukdomshistoria påverkar inte risk för akut tandinfektion

Risken att drabbas av akut tandinfektion påverkas inte av vare sig kön, ålder eller underliggande sjukdomar. I stället är det personer med infektioner i underkäkständerna och personer som röker eller är storkonsumenter av alkohol eller narkotika som är i riskzonen, visar ny forskning.

Forskning

Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp

Det tar hela 15 år innan en före detta rökare har samma låga risk för tandförlust vid parodontit som en icke-rökare. Det visar en amerikansk långtidsuppföljning.

Forskning

Fyra gånger högre risk för storrökare att förlora implantat

Att rökning ökar risken att förlora implantat är väl känt. Nu har iranska forskare visat att risken ökar med antalet cigaretter för den som röker mer än tio cigaretter per dag.

Forskning

Rökare svarar sämre på parodontal behandling

Trots att rökarna var yngre vid behandlingstillfället än icke-rökarna, var det signifikant färre av dem som nådde behandlingsmålet för parodontal hälsa, visar ny svensk studie.

Forskning

Molarer med furkationsinvolvering kan räddas

Sju av tio molarer drabbade av furkationsinvolvering kan räddas genom noggrann rengöring, visar ny forskning.

Forskning

Sex av tio får komplikationer av implantat

Drygt sex av tio patienter med implantat drabbades av någon typ av komplikation under 15 års uppföljning, visar ny svensk studie.

Forskning

Risk-toppen för parodontit klarlagd

Äldre patienter som inte följer tandvårdens instruktioner, rökare, diabetiker samt de patienter som lider av IL-1-polymorfism är de som har högst risk att drabbas av parodontit.

Forskning

Rökande ungdomar utvecklar mer karies

Ungdomar som röker drabbas i högre utsträckning av karies medan snusning inte verkar påverka kariesrisken, visar ny svensk studie.

Forskning

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

Kariologi

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons