Annons

Annons

Gemensamt ägande ökade arbetsglädjen

På Tandvården Teleborg är alla fast anställda också delägare. Delat ansvar och bra kommunikation kan ge större arbetsglädje och bättre möjligheter att påverka kliniken.

Tandvården Teleborg är en personalägd klinik. Det innebär att alla tills­vidare­anställda på kliniken är både anställda och delägare. Kliniken drivs som en ekonomisk förening.

Ökad motivation

Som delägare har alla ett ansvar för verksamheten – inte bara för vården utan också för ekonomin, arbetsorganisationen, arbetsmiljön och så vidare. Att vara delägare gör det också möjligt att påverka arbetssituationen och öka sin kompetens. Det kan öka motivationen. Det lönar sig att diskutera idéer när det känns att man kan förändra något.

Patrik Bargiel


Patrik Bargiel är tandläkare och ganska ny på kliniken. Han kom i början av året efter några år inom Folktandvården Kronoberg. Han ser tydliga skillnader mellan den gamla arbetsplatsen och den nya:
– Vi är mycket effektiva med resurserna här och beslutsvägarna är kortare. Har man en idé så testar vi den direkt och utvärderar den efter hand. Det går snabbare när beslut inte behöver passera fler instanser, säger han.
Arbetsorganisationen och tidboksplaneringen upplever han också som bättre på Tandvården Teleborg.

Knökat schema

– Det var flera månaders vänte­tid för patienterna på folktandvården. Schemat var helt knökat och det skapade stress bland personalen. Här har vi överblick två, tre veckor framåt hela tiden och det finns tillräckligt med jourtider. Det innebär att man kan göra större arbeten direkt när det behövs. Händer det något oväntat under behandlingen finns det tid att åtgärda det, säger Patrik, som är nischtandläkare i protetik.
Han ger ett konkret exempel:
– På folktandvården tog man sig kanske inte tid att göra en bra krona, utan lagade med komposit gång på gång i stället eftersom det för stunden gick snabbare.

”Arbetsglädje och en bra arbets­miljö är nyckeln till framgång. Det ska vara kul att gå till jobbet.”

Wandee Forsberg Ramnér


Men hur går det med lönsamheten när det är fler luckor i schemat? Wandee Forsberg Ramnér är klinikchef och vd på Tandvården Teleborg. Hon tycker att trivseln har större betydelse för ekonomin än ett fullspäckat schema.
– Arbetsglädje och en bra arbets­miljö är nyckeln till framgång. Har du det, kommer resten av sig själv. Det ska vara kul att gå till jobbet, säger hon.
Hon vill att medarbetarna ska vara som en familj som tillsammans skapar glädje. Det blir en positiv spiral och folk är villiga att göra ”det där lilla extra” som ibland behövs.

Smittande uppskattning

– Patienterna känner också att det är kul att komma hit. Då får vi uppskattning och det smittar av sig, säger hon.
Patrik bekräftar Wandees beskrivning.
– Det går knappt en timme utan att någon skrattar. Så är det hela tiden. Här är det inte ”dom och jag”. Om jag jobbar en halvtimme extra gör jag det för oss, säger han.

Blandar jobb med matrecept

Skrattet och den goda stämningen med arbetskamraterna fortsätter även utanför arbetstiderna.
– Det är bra kommunikation, nästan dygnet runt, säger Wandee.
– Vi har mycket kontakt på fritiden och blandar jobb med matrecept.

Alla delägare har rösträtt

En gång om året är det föreningsstämma, och alla delägare har rösträtt. Stämman tillsätter styrelsen, som består av fem personer: två tandläkare, två tandsköterskor och en tand­hygienist eller ”övrig personal”. Antalet styrelseledamöter och fördelningen mellan yrkesgrupperna är fast, men personerna som ingår i styrelsen kan skifta.
Styrelsen fattar de största investeringsbesluten, men i praktiken tas de flesta beslut löpande. Klinikchefen Wandee Forsberg Ramnér, som inte sitter i styrelsen, fattar många av arbetsplatsens beslut, ofta i samråd med dem som berörs. Det gäller till exempel beslut om kliniska frågor och anställningar.

Individuella löner

På kliniken gäller individuella löner. Det är Wandee som lägger förslag som styrelsen sedan måste godkänna. Styrelsen sätter hennes lön.
Lönen är inte allt. Uppskattning och möjligheter till att utvecklas betyder också mycket.
– Jag gillar protetik och estetisk tandvård. I våras fick jag åka till Chicago och var med på en inspirerande konferens som ordnades av American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD), berättar Patrik.
Han kunde omsätta sina nya kunskaper på jobbet på en gång efteråt, så resan har gagnat kliniken. Nu förbereder han sig för att ackreditera sig via AACD, något som bara ett par svenskar har gjort.

Avknoppat personalkooperativ

Hela kliniken har också varit på studieresor till New York och London under senare år.
Tandvården Teleborg knoppades av från folktandvården 1992 efter att landstinget i Kronoberg hade uppmuntrat de 27 folktandvårdsklinikerna som fanns i länet att bilda personalkooperativ. Efter en ”folkomröstning” bland de anställda på varje klinik, bildades tio ekonomiska föreningar.
Den politiska ledningen och landstingsdirektören hade goda erfarenheter av kooperativa verksamheter och såg avknoppning som ett sätt att öka personalens ansvar, inflytande, engagemang och kostnadsmedvetenhet. Samtidigt skulle ökad konkurrens kunna förbättra vårdkvaliteten för invånarna i länet, resonerade politikerna.
Janet Suslick

Upptäck mer