Annons

Annons

Hallå där Cecilia Franzén

Lektor på odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, som har skrivit en forsknings­artikel om projektet Växa tryggt i Skåne, där tandvårdspersonal följt med barnhälsovården på hembesök till föräldrar som fått sitt första barn.

Cecilia Franzén, lektor i samhällsodontologi vid Malmö universitet.

Foto: Håkan Röjder

Läs mer

Artikeln av Cecilia Franzén är publicerad i Community Dental Health Journal

Vad visar resultaten?

– Personalen från barnhälsovården uppskattade att ha med sig en tandhygienist eller tandsköterska på besöken, eftersom tandvårdspersonalen har större kunskap om munhygien. Det har visat sig att andelen förskolebarn med karies är hög i Skåne. Personalen kunde se om det fanns godis stående på bordet eller om barnet hade saft eller juice i nappflaskan.

– Föräldrarna ställde spontana frågor om mat, vilket gjorde det möjligt att ge råd utifrån enskilda familjers behov. Jag tror att föräldrarna kände sig allmänt tryggare i hemmiljön jämfört med ett besök på BVC eller på en tandvårdsklinik.

Hur gick forskningen till?

– Den bygger på semistrukturerade intervjuer där vi intervjuade BVC-sjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor och deras chefer. I intervjuerna, som spelades in, ställer vi öppna frågor och följdfrågor. Vi skrev ut svaren och strukturerade dem efter olika teman.

Upptäck mer