Annons

Annons

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.

Det är ett våldsamt väder. Soligt, men hård blåst. Så mörknar himlen och regnet slår mot fönstren på Tandvårdshögskolans fasad, som ville det komma in i rummet. Tanken snuddar; är detta den nya typen av väder vi måste vänja oss vid?
Runt bordet sitter tretton personer. Det är det avslutande mötet efter två intensiva dagar på Tandvårdshögskolan i Malmö med temat ”Sustainability in dentistry”.

Brett Duane

Brett Duane


Brett Duane, associate professor i dental public health vid Trinity collage i Dublin, är inbjuden som gästtalare och har hållit workshoppar för lärare och studenter. Diskussionerna kretsar dels kring hållbarhetsfrågor för verksamheten vid universitetet, dels kring hur man ska integrera hållbarhet som ett ämne i tandläkarprogrammet.
– Hos oss har vi till exempel lagt in som läromål att man ska veta vilka delar av verksamheten på tandläkarkliniken som ger högst koldioxidavtryck, och tio sätt att minska mottagningens energiförbrukning, säger Brett Duane.

”Det man köper in till sin klinik bör så långt det är möjligt vara möjligt att återvinna, lokalproducerat, biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återanvända.”

Han visar en video som tagits fram på utbildningen där man pekar på hinder för en hållbar verksamhet, och även ger goda exempel.
Från gruppen kommer direkt ett konkret förslag om att man behöver bättre kärl för att sortera förpackningar på utbildningskliniken.
– Det man köper in till sin klinik bör så långt det är möjligt vara möjligt att återvinna, lokalproducerat, biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återanvända, säger Brett Duane.

Planetens hälsa

Han har ett starkt engagemang för hållbarhet, som verkar hålla energin uppe även efter två dagars föreläsningar och workshoppar. Han pratar om folkhälsa och planetens hälsa, om att minimera avfall och energiåtgång, biologisk mångfald och om hur preventivt arbete är en del i hållbarhetsarbetet. Stort och smått.
– Om ni väver in hållbarhetsfrågan i utbildningen kommer studenterna att utmana er, säger han.
Brett Duane kom i kontakt med utbildningen i Malmö när han var handledare för två svenska studenter som gjorde en livs­cykelanalys för tre olika behandlingar: en undersökning, en enklare parodontal behandling och en endodontisk behandling.
Vad är då det viktigaste man kan göra som tandläkare för att minska sin miljöpåverkan?
– Man måste titta på det som händer både utanför och på kliniken. Resorna är den största miljöpåverkan tandvården har. Om vi kan minska resandet för patienterna så har det stor effekt.
Han resonerar kring olika lösningar som kan göra att bara tandläkaren behöver resa, till exempel att tandläkaren kommer ut till en mottagning på skolorna.

Förnybar energi

På kliniken kommer den största klimatpåverkan från energiförbrukning och inköp. Det senare är mer komplext att påverka, men Brett Duane tycker att det borde vara lätt att byta till el som kommer från förnybara källor.
– Byt till grön energi och marknadsför det till dina patienter. Gör dig av med gräsmattan och plantera ett träd, så får du igång ett samtal om biologisk mångfald.

Avfallshantering

En annan relativt enkel åtgärd han tipsar om är att se över sin avfallshantering, så att detta tas om hand på rätt sätt.
Han tycker att alla redan borde vara engagerade i hållbarhetsfrågor, men konstaterar att det än så länge bara är så kallade ”early adopters”, alltså de som är tidiga att ta till sig nya innovationer, som har kommit igång.
– Jag tror inte att tandläkare i allmänhet är riktigt där än. Men frågan måste bli en mer allmän angelägenhet. För att vi ska komma dit behövs policyer, vägledningar, till exempel utbildning på flera språk, och mer forskning.

Environmentally sustainable dentistry

Nycklarna till ett bra hållbarhetsarbete ute på kliniken tror han är engagerad personal, och resurser i form av tid och pengar.
Under året har han, tillsammans med flera medförfattare, publicerat sju artiklar om hållbar tandvård, ”Environmentally sustainable dentistry”, i British Dental Journal. I dessa finns både vetenskaplig bakgrund kring tandvårdens miljöpåverkan, och konkreta tips för områdena:

  • resor
  • inköp
  • energi
  • avfall
  • biologisk mångfald
  • hur man bygger upp strukturen för hållbarhet på kliniken.

I introduktionen till artikel­serien konstateras att tandvården under år 2014–2015 släppte ut 675 kiloton koldioxidekvivalenter. Det största bidraget kom från resor (64,5 procent), följt av inköp (19 procent) och energi­förbrukning (15,3 procent).

På riksstämman

Hållbar tandvård, vårt ansvar
Fredag 15 november, klockan 9.00–10.30

Upptäck mer