Annons

Annons

Nyheter 2024-05-17

Han blir förbundets hedersmedlem

Sveriges Tandläkarförbunds senaste hedersmedlem, Henrik Toremalm, mottog utmärkelsen under förbundsmötet den 17 maj.

Foto: Ingrid Helander

Tandläkaren Henrik Toremalm utses till Sveriges Tandläkarförbunds hedersmedlem 2024. I ryggen har han tolv år som ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och en rad andra förtroendeuppdrag med fokus på patientsäkerhet. Vid förbundsmötet tar Henrik Toremalm emot priset för sitt arbete i HSAN.

Grattis Henrik Toremalm, hur känns det?

– Det känns överraskande och naturligtvis smickrande. Tanken att jag skulle få den här utmärkelsen hade inte ens föresvävat mig.

Vad betyder priset för dig?

– Det är klart att det är ett slags kvitto på det arbete jag har gjort i patientsäkerhetens tjänst. Jag brinner för det. Att patienterna blir korrekt och säkert behandlade är något som är viktigt för tandvården och det finns all anledning att hålla den fanan högt.

– Engagemanget för etik inom vården har jag haft i mig ända från ungdomen. Min far var läkare och han arbetade i många år i etikkommittéer inom sjukvården.

Vad tänker du om din tid som ledamot i HSAN och ert arbete?

– Jag blev väldigt hedrad när jag blev föreslagen att bli ledamot i HSAN. Det uppdraget har varit intensivt men aldrig betungande. Alla ledamöter kom väl förberedda till sammankomsterna och det var ofta bra diskussioner som ibland ledde till att vi ändrade något i beslutsförslagen.

– Däremot är det bekymmersamt hur många tandläkare det är som förlorar sin legitimation på grund av grov oskicklighet. Något annat som är ett stort bekymmer är att det finns många tandläkare som skor sig på och missbrukar ersättningssystemet.

Hur ser du på ditt bidrag till HSAN?

– Att jag har bidragit med det odontologiska perspektivet i processerna, de sakkunskaperna tror jag var till glädje ibland. Jag tycker att jag kunde framföra odontologins röst vid sammanträdena i frågor som rörde tandvården.

Upptäck mer