Hon vill förnya riksstämman

Engagemanget för tandvården i glesbygden har följt med sedan hennes första jobb efter tandläkarexamen. Maria von Beetzen är ny ordförande för Riksstämmenämnden och vill att riksstämman ska vara ett stöd för tandvården i hela landet.

Karriär & porträtt

Chaim Zlotnik omvald till ordförande

Chaim Zlotnik fortsätter som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Det bestämde förbundsmötet den 10 december.

Personnytt

Förslag om färre förbundsmöten

Nu föreslår Tandläkarförbundets förbundsstyrelse att förbundsmöte ska hållas vart tredje år. Bakgrunden är ett beslut vid förra årets förbundsmöte.  

Nyheter

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.

Nyheter

Med engagemang för framtidens tandläkare

Engagemang går som en röd tråd genom Gunilla ­Klingbergs yrkeskarriär. Redan under studietiden var hon engagerad i Sveriges Tandläkarförbund. Nu arbetar hon som dekan vid Malmö universitet.

Nyheter

Förbundet underkänner utredningens analys

Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.

Nyheter

Vi vill samverka för att kompetensen säkerställs

Gunilla Klingberg, Peter Lingström, Mats Trulsson och Anders Wänman uppmanade i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 12/2020 till samverkan för att säkra examinationsrätten på Sveriges tandläkarutbildningar. Här replikerar förbundsstyrelsen för Sveriges Tandläkarförbund.

Debatt

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Nyheter

Tandläkarna höll sitt första digitala förbundsmöte

Ombuden är positiva efter Sveriges Tandläkarförbunds första digitala förbundsmöte, men inget ersätter att träffas på riktigt.

Nyheter

Tandläkarförbundet vill stärka kompetens

Sveriges Tandläkarförbund ska arbeta för att förstärka kompetensen hos tandläkarutbildningarna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nyheter

Peter Franzén får årets Gotthard Dahlénmedalj

Peter Franzén, privattandläkare i Norrköping, tidigare ordförande för Tandläkare - Egen Verksamhet, TEV, och tidigare styrelseledamot i Sveriges Tandläkarförbund, belönas nu med Gotthard Dahlénmedaljen.

Nyheter

Hon månar om de utsatta

Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.

Nyheter

Kommentar: ”Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”

Sverige behöver en internationellt konkurrenskraftig tandläkarutbildning av högsta kvalitet som motsvarar dagens och morgondagens vårdbehov. Det är bra att diskussionen om den regionala bristen på tandläkare lyfts. För Sveriges Tandläkarförbund är en rättvis och jämlik tandvård över hela landet en självklarhet.

Debatt

Kollegastödjaren – en vän i nöden

Att kunna anförtro sig till en kollega kan betyda allt när problemen tornar upp sig eller livet ställs på ända. Sedan 1999 erbjuder Sveriges Tandläkar­förbund genom Kollegastöd sina medlemmar möjligheten till samtal med en ”jourhavande kollega”.

Karriär & porträtt

Han vill inspirera till att starta eget

Han vill vara med där det händer, och har ett långt ­engagemang för tandläkaryrket. Patrik Andrén, ny ordförande för Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV), ser utmaningar för privattandvården både i coronakrisen och politiskt.

Nyheter

Storstaden lockar flest nyutbildade

Tandläkarförbundets enkät­undersökning ”Framtidens tandläkare” visar att nyutbildade tandläkare är mest nöjda med undervisningen i profylax, diagnostik och sjukdomsbehandling och minst nöjda med utbildningen i teamtandvård och ledarskap.

Nyheter

Han sätter laget före jaget

Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkar­förbund, ser kraften i att göra saker tillsammans och styrkan i förbundets varumärke när tandvården behöver tackla en verklighet som ingen har upplevt tidigare.

Covid-19

Nollvision för vårdskador

Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada inom tandvården eller den övriga hälso- och sjukvården. Det är målet i Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Alla inom tandvården berörs.

Nyheter

Enighet om framtidsutredning

Tre propositioner klubbades vid förbundsmötet i december. De handlade bland annat om medlemsdemokrati och att utreda en ny form för mötet.

Nyheter

Budgeten klubbades utan diskussion

Budgeten för Sveriges Tandläkarförbund för år 2020 klubbades igenom utan invändningar från ombuden på förbundsmötet.

Nyheter

Tandläkarförbundet vill belysa hjärtefrågor

Sambandet mellan förebyggande tandvård och allmän hälsa samt jämlik tandvård. Det är två områden som Tandläkarförbundet vill att media ska skriva mer om i år.

Nyheter

Louise Ericson får pris

Louise Ericson, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets museinämnd, har fått Gotthard Dahlénmedaljen i samband med Tandläkarförbundets förbundsmöte i Stockholm den 6 december.

Nyheter

Tandsköterskor blir specialister

Efter tolv dagars utbildning med 21 föreläsare, godkänt skriftligt prov och ett examensarbete kan 21 tandsköterskor från hela landet nu kalla sig specialisttandsköterskor i protetik.

Nyheter

Skolhälsan saknar samverkan kring socker

Det är svårt för tandvården att komma in i skolorna, samtidigt som skolhälsan efterlyser stöd kring hur de ska lyfta frågor om matvanor, läsk och godis. Det visar en ny undersökning från Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.

Nyheter

Förbundsmötets beslut för framtiden

Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Nyheter

God framtida arbetsmarknad för tandläkare

En fortsatt bra arbetsmarknad för tandläkare om fem år. Det förutspår Saco i sin årliga rapport Framtidsutsikter.

Nyheter

Regeringen vill göra det lättare att stänga av tandläkare från tandvårdsstödet

I ett nytt förslag föreslår regeringen att Försäkringskassan ska kunna avansluta tandvårdsgivare eller behandlare från det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd om de medvetet missbrukat tandvårdsstödet.

Nyheter

Förbundet stöttar inför kunskapsprovet

Från årsskiftet ska alla som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES kunna få bättre stöd.

Nyheter

Risk för brist på hygienist

Ett obligatoriskt tredje år för tandhygienist­examen är positivt. Det tycks alla vara överens om. Men det finns farhågor om bristande finansiering och ökad brist på tandhygienister.

Nyheter

Så hanterar Tandläkartidningen personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att producera och distribuera Tandläkartidningen både i tryckt och digital form. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Nyheter

Kliniken som hjälper uppfinnarjocke

Futurumkliniken vid Malmö universitet är en testbädd som erbjuder hjälp åt entreprenörer och andra som vill utveckla framtidens tandvård. Det har de fått pris för. Men efter fyra år med projektpengar ökar nu kraven på ekonomisk bärkraft.

Nyheter

Yvig mångsysslare

Många känner Bengt Franzon från hans tid som stridbar ordförande för privattandläkarna inom Tandläkarförbundet. Nu har han slutat arbeta som tandläkare och forskar om hur det svenska tandvårdssystemet växt fram och fungerat.

Nyheter

”Förslaget slår itu välfungerande strukturer”

I en statlig utredning föreslås att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården, men förslaget får kritik.

Nyheter

Tandläkarförbundets kursverksamhet blir momspliktig

Efter att under lång tid ha bedrivit en momsbefriad kursverksamhet, blir det nu moms på alla kurser i Tandläkarförbundets regi från och med årsskiftet. Det innebär att vårens kursavgifter som nu annonseras i kurskatalogen och på hemsidan innehåller moms. Momsreglerna kring ideella organisationers kursverksamhet har enligt förbundsordförande Hans Göransson varit svåra att tolka, men i...

Nyheter

Ingen avgiftshöjning trots dålig ekonomi

Riksföreningarnas avgifter till Sveriges Tandläkarförbund har inte hängt med inflationen. Om de hade gjort det skulle Tandläkarförbundets intäkter varit drygt 1,1 miljoner kronor högre per år.

Nyheter

Tandläkarförbundet skär ner på personal

Sveriges Tandläkarförbund måste spara 1,5 miljoner kronor inför 2017. Besparingskraven leder nu till att två heltidstjänster ska bort på kansliet.

Nyheter

Allt fler pensionärer i Tandläkarförbundet

Antalet medlemmar i Tandläkarförbundet ökar, men många av medlemmarna är pensionärer och studenter.

Nyheter

Var med och påverka stadgarna

Vi vill nu berätta att processen är i full gång med stadgearbetet. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss, skriver Tandläkarförbundets stadgegrupp i en debattartikel.

Debatt

Så stärker vi Tandläkarförbundet

Vi tar nu ett krafttag för att ändra och modernisera stadgarna för Sveriges Tandläkarförbund. Det skriver förbundsstyrelsens stadgegrupp i en debattartikel.

Debatt

”Samarbete har ersatt turbulensen”

Ett gott samarbete i förbundsstyrelsen och ett förbund i ekonomisk balans. Så förklarade förbundsordförande Hans Göransson läget i sitt välkomsttal vid förbundsmötet.

Nyheter

Mentorer och fortbildning i årets motioner

Utveckla ett mentorprogram för invandrade tandläkare och utred dokumenterad fortbildning för tandläkare. Det är innehållet i de två motioner som kommer att behandlas på Tandläkarförbundets förbundsmöte i december.

Nyheter

Patientsäkerheten i tandvården kan bli bättre

Patientsäkerhetsarbetet fungerar bra inom tandvården, men det kan bli bättre. Det var slutsatsen vid Tandläkarförbundets Tandvårdsforum i Stockholm den 14 oktober.

Nyheter

“Jag tar åt mig kritiken”

Hans Göransson är ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Att få alla att röra sig i takt blir den största utmaningen, anser han.

Okategoriserade

“Förbundets bästa måste vara ledamöternas mål”

Ledamöterna i förbundsstyrelsen måste stå fria från sina partsintressen när de agerar som förbundets röst, skriver Sol-representanterna Stein Björkman och Per Vult von Steyern.

Nyheter

Revisorer kritiserar “partsintressen” i förbundsstyrelsen

Tandläkarförbundets två förtroendevalda revisorer anser att arbetet i förbundsstyrelsen måste vitaliseras för att rädda förbundets framtid.

Nyheter

Privattandläkarna ser framåt

Tandläkarförbundet har fått en ny riksförening för privattandläkare.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons