Annons

Annons

Han får inte tillbaka legitimationen

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ansåg att tandläkaren var grovt oskicklig och drog in hans legitimation för några år sedan. Nu vill han arbeta som tandläkare igen. HSAN säger nej. Det ligger på mannen att bevisa att han inte längre är oskicklig, vilket han inte har gjort, enligt myndigheten.

Mannen fick svensk tandläkarlegitimation mot slutet av 1990-talet. Legitimationen återkallades för några år sedan för att HSAN ansåg att tandläkaren var grovt oskicklig. Det fanns mycket stora brister i samtliga granskade patientfall.
I utredningen som gjordes inför det senaste beslutet beskrivs bristerna så här:
”De behandlingarna [mannen] hade genomfört hade orsakat hans patienter stort lidande och lämnat patienterna i sämre skick efter behandlingen än före behandlingen.”
HSAN:s beslut att dra in legitimationen överklagades, men fastställdes året därpå av förvaltningsrätten. Några dagar efter att kammarrätten beslutade att inte pröva förvaltningsdomstolens avgörande, ansökte mannen om ny tandläkarlegitimation.

Fortbildat sig på egen hand

En förutsättning för att en tandläkare som har förlorat sin legitimation på grund av grov oskicklighet ska få en ny tandläkarlegitimation, är att personen visar på ett övertygande sätt att problemen som gjorde att legitimationen återkallades inte längre finns.
”Det ankommer på [mannen] att visa att det inte föreligger något hinder mot att meddela honom ny legitimation”, står det HSAN:s bedömning.
Mannen uppger att han har lärt sig av sina misstag och blivit en bättre tandläkare. Han har fortbildat sig på egen hand – läst flera böcker om odontologi och gått igenom sina gamla anteckningar från studietiden, bland annat.
HSAN:s bedömning är att han inte har visat att han har kommit tillrätta med de omfattande bristerna som gjorde att han förlorade legitimationen.

Upptäck mer