Annons

Annons

Han skrev bästa avhandling

Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.

Aleksandar Milosavljevic


Aleksandar Milosavljevic, ST-tandläkare vid Malmö universitet, lade fram sin doktorsavhandling om behandling av parodontit inom allmäntandvården i maj 2018. Avhandlingen heter ”Periodontal Treatment Strategies in General Dentistry”.
Avhandlingen handlar om riskbedömning av patienter inom allmäntandvården med parodontal sjukdom. Den visar att patienter med parodontal sjukdom inte får individanpassad vård. En del överbehandlas och andra underbehandlas. Dessutom diagnosticeras patienterna olika av olika behandlare.
Priset motiveras med att Aleksandar Milosavljevics resultat ”är direkt kliniskt applicerbara och kan även påverka beslutsfattare inom tandvården”.
Läs hans autoreferat ”Ingen individanpassning i allmäntandvården vid parodontal sjukdom” i Tandläkartidningen nr 12 2018.
Janet Suslick

Upptäck mer