Annons

Annons

Nyheter 2023-03-07

Han tar över befälet på tandläkarhögskolan i Malmö

Per Alstergren var kapten i flottan innan han blev tandläkare. I sin nya roll som dekan har han glädje av ledarskapsutbildningen han fick då. Foto: Emil Malmborg

Sedan början av året är Per Alstergren ny dekan vid Malmö universitets odontologiska fakultet.

Per Alstergren

Ålder: 58 år.

 

Jobb: Dekan, professor i orofacial smärta och käkfunktion och specialist i bettfysiologi vid Malmö universitet.

 

Odontologisk utbildning: Tandläkarexamen, Karolinska institutet, 1992. Doktorsavhandling, Karolinska institutet, 1998. Specialist i bettfysiologi, 2006.

Vad innebär den nya befattningen?

– Uppdraget är att leda och utveckla fakulteten vad gäller forskning, utbildning och klinik i enlighet med Malmö universitets Strategi 2025. Det innebär att vi ska ha hög kvalitet i utbildning, forskning och klinik och samtidigt vara en kreativ och attraktiv arbetsplats. Våra stora utmaningar, som vi delar med de andra lärosätena, är långsiktig kompetensförsörjning av lärare och forskare på alla nivåer samt de kostnadsökningar som kommer på grund av inflation, högre priser etc. Fakultetens forskare producerar mycket och relevant forskning men vi behöver bli bättre på att attrahera större externa forskningsmedel, och det är ytterligare en utmaning.

Det sker flera förändringar på tandvårdshögskolan i Malmö framöver. Berätta lite om dem och din roll i utvecklingsarbetet.

– Vi är ju mycket glada för att kunna få starta den treåriga tandhygienistutbildningen i höst. Just nu pågår ett intensivt arbete med planeringen. Tandläkarprogrammet har samtidigt genomgått en översyn som just nu implementeras termin för termin. Översynen innebär en genomgående övergång till ”flipped classroom” med läsning och webbaserade genomgångar inför aktivt arbete i grupp med patientfall samt prekliniskt och kliniskt arbete på skolan. Min roll är att leda och inspirera medarbetarna och ge dem förutsättningar för att genomföra dessa förändringar.

Du var navigationsofficer och kapten i flottan innan du blev tandläkare. Har du glädje av det som dekan?

– Det tror jag, till viss del i alla fall. Kanske inte navigeringskunskaperna men i officersutbildningen inom Försvarsmakten ingår mycket ledarskap, både teoretisk och praktiskt ledarskap på hög nivå. Jag hoppas kunna dra nytta av mina erfarenheter där. Samtidigt behöver ju ledarskap appliceras i vår akademiska miljö, vilket har sina egna utmaningar.

Läs mer om Per Alstergren och hans forskning i artikeln ”Unga behöver verktyg mot stress”.
Janet Suslick

Upptäck mer