Annons

Annons

Henrik Lund skrev bästa avhandlingen

Henrik Lund, Göteborg, får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa doktorsavhandling. Prissumman är 35 000 kronor.

Henrik Lund belönas för att han använder nya radiologiska tekniker för att hitta komplikationer efter ortodontisk extraktionsbehandling.
Priset delas ut i november vid årets odontologiska riksstämma i Göteborg. På riksstämman kommer Henrik Lund och några andra radiologer att presentera patientfall vid ett symposium som riktar sig till allmäntandläkare. Han blir också moderator vid ett arrangemang om volymtomografi.
Henrik Lund blev specialist i odontologisk radiologi 2010. 2011 lade han fram sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Avhandlingen heter “Cone Beam Computed Tomography in Evaluations of Some Side Effects of Orthodontic Treatment”. Läs den här.

Upptäck mer