Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Henrik Lund skrev bästa avhandlingen

Henrik Lund, Göteborg, får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa doktorsavhandling. Prissumman är 35 000 kronor.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons