Annons

Annons

Högre smittrisk vid patientnära arbete

Tandvårdspersonal har högre risk att smittas av sars-cov-2-virus på grund av sitt patientnära arbete. Det konstaterar brittiska forskare i en ny studie.

Studien genomfördes från juni år 2020 till januari år 2021, och innebar att man testade drygt 1500 personer anställda inom tandvården i Storbritannien. Genom att analysera blodprover med tre månaders mellanrum fick man fram information om antikroppar mot sars-cov-2, och hur halterna av dessa förändrades över tid.
Vid första provtagningstillfället i juni år 2020 hade 16,3 procent av testdeltagarna antikroppar mot sars-cov-2. Bland receptionisterna, som har minst kontakt med patienter, var siffran 6,3 procent, vilket var i nivå med allmänheten i det geografiska område där studien genomfördes. För alla andra yrkeskategorier inom tandvården var siffran högre. Bland tandläkarna och tandsköterskorna hade närmare 17 procent antikroppar, och bland tandhygienisterna 15,5 procent.
Uppföljande tester efter tre och sex månader visar att tandvårdspersonal inte var smittade i större utsträckning än samhället i stort. Detta tyder, enligt forskarna bakom studien, på att den extra skyddsutrustning som infördes inom den brittiska tandvården har gett personalen ett bra skydd mot smitta.
Studien visade också att 70 procent av dem som hade antikroppar vid första provtagningstillfället hade kvar dem efter sex månader, och även en kraftigt minskad risk att bli smittade igen. Man såg också att vaccination mot covid-19 gav antikroppar inom 12 dagar hos dem som inte haft någon tidigare infektion av sars-cov-2. För dem som hade haft en infektion kom detta immunsvar snabbare och blev kraftigare.

Upptäck mer