Annons

Annons

Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Den som driver en tandläkarpraktik behöver inte vara legitimerad tandläkare, men vårdgivaren måste vara tydlig i sin information. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patienten trodde att tandhygienisten som drev tandläkarpraktiken var tandläkare och kände sig lurad när det uppdagades att så inte var fallet. Hon var dessutom missnöjd med vården och vände sig därför till IVO.
I det aktuella fallet står ord mot ord. Tandhygienisten säger att han aldrig har utgett sig för att vara tandläkare.

”Verksamheten behöver utveckla sitt sätt att informera och kommunicera med sina patienter.”

Det finns inga krav på att den som driver en tandläkarpraktik är tandläkare, men det finns stora krav på vård­giva­rens sätt att informera sina patienter, skriver IVO i sitt beslut.
”Uppenbarligen har patienten i detta ärende uppfattat tandhygienisten som tandläkaren vilket innebär att verksamheten behöver utveckla sitt sätt att informera och kommunicera med sina patienter”, skriver IVO.
Patienten får läsa sin journal
IVO påpekar också att patienten har rätt att ta del av hela sin journal. Det gäller även röntgenbilder. Vårdgivaren får inte skylla på tekniska svårigheter.
Patienten har också synpunkter på innehållet i journalen. Om det finns felaktiga uppgifter i journalen kan man göra en rättelse. Om patienten och vårdgivaren inte är överens kan patienten begära en notering i journalen. Då syns det att patienten anser att vissa uppgifter är fel eller missvisande. ”Vårdgivaren får inte neka den enskilde en sådan notering”, skriver IVO.
Får kritik
Tandhygienisten får kritik för att ha ställt diagnos utanför sitt legitimationsansvar. Tandhygienisten får diagnosticera karies och parodontit, men när han rekommenderade en bettfysiologiskt indicerad bettskena gick han för långt. Han borde i stället ha remitterat patienten till en allmäntandläkare eller specialist i bettfysiologi.

Upptäck mer