Annons

Annons

I Malmö vänder man på klassrummet

Pålästa studenter som ivrigt diskuterar patientfall. Återkommande quiz för att stämma av kunskaper. Det är två delar i den nya pedagogiska modellen vid tandläkarutbildningen vid Malmö universitet. Med en rivstart våren 2018 har den redan införts för de två första årskurserna.

Case, skriver Nina Lundegren med grön penna. ­Direkt på väggen. Hon fortsätter med ord som flipped classroom, quiz och reflektion. Pia Lindberg fyller på med profession, klinik och inläsnings­instruktion.

Nina Lundegren

Nina Lundegren


– Krångliga ord, men det är så det heter, säger Nina Lundegren, och de skrattar båda två.
De har ett smittande engagemang, och verkar ha riktigt roligt på jobbet. De är lärare vid tandvårdsutbildningen vid Malmö universitet, och har en del av sin arbetstid avsatt för ett projekt för att förbättra utbildningen.
– Vi fick uppdraget i april förra året, och genom medicinska fakultetens pedagogiska enhet hittade vi case based learning. Allt gick väldigt fort och den nya pedagogiken är nu införd på kurs ett, två och tre på tandläkarutbildningen, säger Pia Lindberg.

Surrar av aktivitet

Rummet vi befinner oss i har målats med färg som kan användas som en whiteboardyta. Grupper av färgglada stolar står kring runda bord. Det luktar nytt i lokalen.
– Rummet är utformat för att studenterna ska vara aktiva under seminarierna, säger Nina Lundegren.
Här diskuterar studenterna gruppvis kring quiz-frågor, och får sedan argumentera för varför de anser att ett visst svar är det rätta. Det brukar surra av aktivitet i klassrummet.

Problembaserat lärande

Den tidigare pedagogiska modellen, så kallat problem­baserat lärande, infördes på utbildningen för 30 år sedan och bygger mycket på arbete i grupp. Student­erna ska aktivt söka information för att hantera och lösa ett fall med odontologisk anknytning.
Man såg flera nackdelar med den, till exempel att gruppdiskussionerna krävde mycket lärarresurser och att en del studenter inte läste och reflekterade tillräckligt under terminen. Samtidigt såg man försämrade tentamensresultat och att färre tandläkare kom ut från utbildningen.

Pia Lindberg

Pia Lindberg


–Vi behövde titta på om vi utnyttjar lärarresurser och lokaler på bästa sätt, säger Pia Lindberg.
– Vi har behållit det som vi tycker fungerar bra, men skiftat till en case-baserad modell. Det är en kusin till att jobba problembaserat, säger Nina Lundegren.
De berättar att vissa ämnen, till exempel anatomi och bas­bio­logi, var svåra att hantera med den problembaserade modellen.
– Nu går vi igenom en kursplan i taget och tittar på vad det är studenterna ska lära sig, och funderar på hur de kan göra det bäst. Det blir mer variation, vilket är roligare för alla. Om man ska lära sig baskunskaper får eleverna en inläsningsinstruktion och litteraturhänvisning i stället för ett case, säger Pia Lindberg.

Flipped classroom

Nina Lundegren berättar att de jobbar mycket med så kallat flipped classroom, vilket innebär att studenterna förväntas läsa på innan seminariet, som sedan leds av en lärare med ämneskunskap. Man börjar varje seminarium med ett quiz för att stämma av kunskaperna och få en utgångspunkt för diskussionerna.
– Vi har samlat data, och jämfört resultat på quizen med examensresultat, och sett att det finns ett samband mellan att klara quiz bra och chansen att klara tentan.
De ser också en möjlighet att använda quizresultat för att tidigt fånga upp studenter som behöver mer stöd.

”Vi är tydliga med att utbildningen är en dialog mellan lärare och studenter.”

De poängterar att man behöver lägga ner tid för att få bra utformade quiz. Pia Lindberg och Nina Lundegren fungerar som stöd för de kursansvariga när de ska ta fram case, inlämningsuppgifter och quiz att publicera på den digitala plattformen. All personal som ska jobba med den casebaserade modellen får utbildning i detta.
Även de högre årskurserna på tandläkarprogrammet har fått prova på några moment enligt den nya modellen, och tanken är att även ta in den på de and­ra programmen på Tandvårds­högskolan.
– Studenterna tycker att seminarierna ger mer, men en del tycker att det är obehagligt att prata i en större grupp. Vi är tydliga med att utbildningen är en dialog mellan lärare och studenter, och vi tror att de tycker att det är bättre. Vi ser en helt annan entusiasm, säger Pia Lindberg.

Upptäck mer