I Malmö vänder man på klassrummet

I Malmö vänder man på klassrummet

Pålästa studenter som ivrigt diskuterar patientfall. Återkommande quiz för att stämma av kunskaper. Det är två delar i den nya pedagogiska modellen vid tandläkarutbildningen vid Malmö universitet. Med en rivstart våren 2018 har den redan införts för de två första årskurserna.

Nyheter

Problembaserad inlärning ger inte djupare kunskaper

Problembaserad inlärning ger inte djupare kunskaper

Sistaårsstudenterna på Tandvårdshögskolan i Malmö lär sig inte mer på djupet jämfört med förstaårsstudenterna, trots fyra års längre erfarenhet av problembaserad inlärning, visar ny studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons