Annons

Annons

Implantat inte alltid bättre än proteser

En stor systematisk genomgång av den samlade vetenskapen kring förändringar av livskvalitet efter implantat eller vanliga proteser ger en ganska blandad bild av sambanden.

Generellt ökar livskvaliteten med båda insatserna, och studierna kan visa att det inte alltid är implantat som ger den största förbättringen.
För tandlösa patienter är det endast då livskvaliteten upplevs som kraftigt försämrad före ingreppet och patienten själv ber om implantat som den efterföljande livskvalitetsförbättringen blir större med implantat jämfört med vanliga proteser.

Upptäck mer